ALEGERI STUDENTI CONSILIUL FACULTATII

2022

 

Au fost depuse 2 candidaturi, respectiv:


NEMȚEANU EMILIA ELENA - student anul 2, domeniul Inginerie civila
PARASCHIV ADINA-NICOLA - student anul 2, domeniul Inginerie civila

 

In urma vacantarii a 2 locuri destinate studentilor in cadrul Consiliului Facultatii de Constructii, se organizeaza alegeri pentru ocuparea acestui loc (mandat de completare) conform urmatorului calendar, in conformitate cu prevederile HS nr 735/ 30.09.2022, respectiv:

 

 

31.10 si 01.11.2022,

orele 12:00 – 16:00 

Depunerea de către studenți la Biroul electoral studențesc la nivelul Facultății de Construcții a dosarelor de candidatură pentru alegerea în Consiliul Facultății de Construcții şi validarea acestora.

Locatie pentru depunere candidaturi: Sala CE7, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

07.11.2022

Orele 12:00 -17:00

Derularea alegerilor pentru desemnarea studenților în Consiliul Facultății

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE7, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

09.11.2022

Orele 12:00 -17:00

Al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE7, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

 

 

La organizarea si desfasurarea alegerilor se vor avea in vedere prevederile Metodologiei de organizare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii „Ovidius" din Constanţa, aprobata prin HS nr. 3 / 09.01.2020 (denumita in continuare „Metodologie alegeri”)

 

Reprezentatii studentilor in Consiliul Facultatii sunt alesi prin vot direct si secret de catre studentii cu drept de vot din facultatea respectiva.

 

Sunt eligibili sa isi depuna candidatura pentru ocuparea locului vacant destinat studentilor in Consiliul Facultatii de Constructii  orice student al Facultatii de Constructii ce este inmatriculat in anul universitar 2022-2023 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Studentii cu drept de vot sunt studentii ce sunt inmatriculati in anul universitar 2022-2023 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Dosarul de candidatura cuprinde:

 

 

 

Pentru exprimarea votului in ziua de derulare a alegerilor, studentii trebuie sa se legitimeze cu acte de identitate dupa cum urmeaza: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau paşaport pentru cetăţenii străini cu drept de vot din UOC sau în cazul pierderii cărţii de identitate/buletinului de identitate/cărţii de identitate provizorii.

 

 

2021

26.11.2021 CANDIDAT MURAT MARIA-CRISTINA - DOCUMENT

26.11.2021 CANDIDAT NEMTEANU EMILIA-ELENA - DOCUMENT

 

In urma vacantarii unui loc destinat studentilor in cadrul Consiliului Facultatii de Constructii, se organizeaza alegeri pentru ocuparea acestui loc (mandat de completare) conform urmatorului calendar:

 

 

24 si 25.112021,

orele 12:00 – 16:00 

Depunerea de către studenți la Biroul electoral studențesc la nivelul Facultății de Construcții a dosarelor de candidatură pentru alegerea în Consiliul Facultății de Construcții şi validarea acestora

Locatie pentru depunere candidaturi: Sala CE10, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

07.12.2021

Orele 11:00 -17:00

Derularea alegerilor pentru desemnarea studenților în Consiliul Facultății

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE10, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

13.12.2021

Orele 11:00 -17:00

Al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE10, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

 

 

La organizarea si desfasurarea alegerilor se vor avea in vedere prevederile Metodologiei de organizare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii „Ovidius" din Constanţa, aprobata prin HS nr. 3 / 09.01.2020

 

Reprezentatii studentilor in Consiliul Facultatii sunt alesi prin vot direct si secret de catre studentii cu drept de vot din facultatea respectiva.

 

Sunt eligibili sa isi depuna candidatura pentru ocuparea locului vacant destinat studentilor in Consiliul Facultatii de Constructii  orice student al Facultatii de Constructii ce este inmatriculat in anul universitar 2021-2022 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Studentii cu drept de vot sunt studentii ce sunt inmatriculati in anul universitar 2021-2022 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Dosarul de candidatura cuprinde:

 

 

 

Pentru exprimarea votului in ziua de derulare a alegerilor, studentii trebuie sa se legitimeze cu acte de identitate dupa cum urmeaza: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau paşaport pentru cetăţenii străini cu drept de vot din UOC, sau în cazul pierderii cărţii de identitate/buletinului de identitate/cărţii de identitate provizorii.

 

La organizarea si desfasurarea alegerilor se vor asigura si respecta toate masurile specifice aplicabile conditiilor actuale pandemice ce sunt in vigoare.