ALEGERI REPREZENTANTI AI STUDENTILOR FACULTATII DE CONSTRUCTII

2024 - Alegeri reprezentanti studenti in Consiliul Facultatii de Constructii 

Pentru ocuparea celor 4 locuri destinate reprezentantilor studentilor în cadrul Consiliului Facultatii de Constructii, se organizeaza alegeri conform urmatorului calendar, in conformitate cu prevederile HS nr. 788/ 14.12.2023 si prevederile HCFC nr.1030/20.12.2023, respectiv:

11 si 12.01.2024,

orele 09:00 – 16:00 

 

Depunerea de către studenți la Biroul electoral studențesc de la nivelul Facultății de Construcții a dosarelor de candidatură pentru alegerea în Consiliul Facultății de Construcții şi validarea acestora

Locatie pentru depunere candidaturi: Sala Decanat, Et.1, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

16.01.2024,

orele 10:00 -14:00

 

Derularea alegerilor pentru desemnarea studenților în Consiliul Facultății

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE7, Et.1,  Str. Unirii nr. 22B, Constanta

17.01.2024

orele 10:00 -14:00

 

Al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății (în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj)

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE7, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

 

La organizarea si desfasurarea alegerilor se vor avea în vedere prevederile Metodologiei de organizare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii „Ovidius" din Constanţa, aprobata prin HS nr. 787 / 14.12.2023 (denumita in continuare „Metodologie alegeri”) disponibila la https://www.univ-ovidius.ro/uoc/documente-oficiale/carta-si-regulamentele-universitatii/955

 

Reprezentații studenților in Consiliul Facultății sunt aleși prin vot direct si secret de către studenții cu drept de vot din facultatea respectiva.

 

Sunt eligibili să își depună candidatura pentru ocuparea celor 4 locuri destinate studenților in Consiliul Facultății de Construcții  toți studenții înmatriculați în anul universitar 2023-2024 în cadrul Facultății de Construcții.

 

Studenții cu drept de vot sunt studenții ce sunt înmatriculați in anul universitar 2023-2024 in cadrul Facultății de Construcții.

 

Dosarul de candidatura cuprinde:

 

  • Formular depunere candidatura - Anexa 5 conform Metodologie alegeri
  • Curriculum vitae - recomandat format Europass, asumat prin semnătură pe toate paginile

 

 

Pentru exprimarea votului in ziua de derulare a alegerilor, studenții trebuie sa se legitimeze cu acte de identitate după cum urmează: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau pașaport pentru cetățenii străini cu drept de vot din UOC sau în cazul pierderii cărții de identitate/buletinului de identitate/cărții de identitate provizorii.

 

2024 - Alegeri reprezentanti studenti in Senatul Universitar 

Pentru ocuparea locului destinat reprezentanților studenților Facultății de Construcții în Senatul universitar se organizează alegeri conform următorului calendar, în conformitate cu prevederile HS nr. 27/ 25.01.2024 și prevederile HCFC nr.1051/02.02.2024, respectiv:

 

19.02.2024

orele 1000-1600

  • Depunerea de către studenţi la BESF (Biroul electoral studenţesc la nivel de facultate) a dosarelor de candidatură pentru ocuparea unui loc în Senatul Universităţii. Sala: Secretariat Facultate

20.02.2024

  • Validarea candidaturilor, postare pe site a candidaturilor şi tiparire buletine de vot

22.02.2024

  • Alegerea studenţilor în Senatul Universităţii

Turul 1: 22.02.2024, orele 10-14, sala CE7, Str. Unirii 22b, sediul Facultății de Construcții

23.02.2024

  • Al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenţilor în Senatul universităţii în situaţia în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj

Turul 2 (daca va fi cazul): 23.02.2024, orele 10-14, sala CE7, Str. Unirii 22b, sediul Facultății de Construcții.

23-26.02.2024

  • Validare alegeri
 

 

 

La organizarea și desfășurarea alegerilor se vor avea în vedere prevederile Metodologiei de organizare a alegerilor la nivelul Senatului Universității „Ovidius” din Constanța, aprobată prin HS nr. 26 / 25.01.2024 (denumita in continuare „Metodologie alegeri”) disponibila la https://www.univ-ovidius.ro/images/2023-2024/carta-si-regulamentele/2b/METODOLOGIE%20ALEGERI%20SENAT%20UNIVERSITAR.pdf

 

Reprezentantul studenților Facultății de Construcții în Senatul universitar este ales prin vot direct și secret de către studenții cu drept de vot din Facultatea de Construcții.

 

Studenții cu drept de vot sunt studenții ce sunt înmatriculați in anul universitar 2023-2024 în cadrul Facultății de Construcții.

 

Sunt eligibili să își depună candidatura pentru ocuparea locului în Senatul Universitar toți studenții înmatriculați în anul universitar 2023-2024 în cadrul Facultății de Construcții.

 

Dosarul de candidatura cuprinde, conform prevederi Metodologie alegeri:

  1. Formular depunere candidatură(Anexa 4 conform Metodologie alegeri), cu menționarea datelor de identificare ale candidatului și a declarației pe proprie răspundere că persoana nu a fost condamnată penal definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni pentru care nu a intervenit reabilitarea, nu a fost sancționată pentru abateri de la regulamentele UOC sau pentru încălcarea normelor etice, ori a beneficiat de ridicarea/radierea sancțiunii aplicate;
  2. Curriculum vitae, pe suport tipărit de hârtie, asumat prin semnătură pe toate paginile;

 

Pentru exprimarea votului in ziua de derulare a alegerilor, studenții trebuie sa se legitimeze cu acte de identitate după cum urmează: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau pașaport pentru cetățenii străini cu drept de vot din UOC sau în cazul pierderii cărții de identitate/buletinului de identitate/cărții de identitate provizorii.

 

 

Arhiva

 

2022

 

Au fost depuse 2 candidaturi, respectiv:


NEMȚEANU EMILIA ELENA - student anul 2, domeniul Inginerie civila
PARASCHIV ADINA-NICOLA - student anul 2, domeniul Inginerie civila

 

In urma vacantarii a 2 locuri destinate studentilor in cadrul Consiliului Facultatii de Constructii, se organizeaza alegeri pentru ocuparea acestui loc (mandat de completare) conform urmatorului calendar, in conformitate cu prevederile HS nr 735/ 30.09.2022, respectiv:

 

 

31.10 si 01.11.2022,

orele 12:00 – 16:00 

Depunerea de către studenți la Biroul electoral studențesc la nivelul Facultății de Construcții a dosarelor de candidatură pentru alegerea în Consiliul Facultății de Construcții şi validarea acestora.

Locatie pentru depunere candidaturi: Sala CE7, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

07.11.2022

Orele 12:00 -17:00

Derularea alegerilor pentru desemnarea studenților în Consiliul Facultății

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE7, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

09.11.2022

Orele 12:00 -17:00

Al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE7, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

 

 

La organizarea si desfasurarea alegerilor se vor avea in vedere prevederile Metodologiei de organizare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii „Ovidius" din Constanţa, aprobata prin HS nr. 3 / 09.01.2020 (denumita in continuare „Metodologie alegeri”)

 

Reprezentatii studentilor in Consiliul Facultatii sunt alesi prin vot direct si secret de catre studentii cu drept de vot din facultatea respectiva.

 

Sunt eligibili sa isi depuna candidatura pentru ocuparea locului vacant destinat studentilor in Consiliul Facultatii de Constructii  orice student al Facultatii de Constructii ce este inmatriculat in anul universitar 2022-2023 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Studentii cu drept de vot sunt studentii ce sunt inmatriculati in anul universitar 2022-2023 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Dosarul de candidatura cuprinde:

 

 

 

Pentru exprimarea votului in ziua de derulare a alegerilor, studentii trebuie sa se legitimeze cu acte de identitate dupa cum urmeaza: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau paşaport pentru cetăţenii străini cu drept de vot din UOC sau în cazul pierderii cărţii de identitate/buletinului de identitate/cărţii de identitate provizorii.

 

 

 2021

26.11.2021 CANDIDAT MURAT MARIA-CRISTINA - DOCUMENT

26.11.2021 CANDIDAT NEMTEANU EMILIA-ELENA - DOCUMENT

 

In urma vacantarii unui loc destinat studentilor in cadrul Consiliului Facultatii de Constructii, se organizeaza alegeri pentru ocuparea acestui loc (mandat de completare) conform urmatorului calendar:

 

 

24 si 25.112021,

orele 12:00 – 16:00 

Depunerea de către studenți la Biroul electoral studențesc la nivelul Facultății de Construcții a dosarelor de candidatură pentru alegerea în Consiliul Facultății de Construcții şi validarea acestora

Locatie pentru depunere candidaturi: Sala CE10, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

07.12.2021

Orele 11:00 -17:00

Derularea alegerilor pentru desemnarea studenților în Consiliul Facultății

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE10, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

13.12.2021

Orele 11:00 -17:00

Al doilea tur de scrutin pentru alegerea studenților în Consiliul Facultății în situația în care primul tur a fost invalidat sau există balotaj

Locație exercitare vot de catre studentii Facultatii de Constructii: Sala CE10, Str. Unirii nr. 22B, Constanta

 

 

La organizarea si desfasurarea alegerilor se vor avea in vedere prevederile Metodologiei de organizare a alegerilor în structurile şi funcţiile de conducere ale Universităţii „Ovidius" din Constanţa, aprobata prin HS nr. 3 / 09.01.2020

 

Reprezentatii studentilor in Consiliul Facultatii sunt alesi prin vot direct si secret de catre studentii cu drept de vot din facultatea respectiva.

 

Sunt eligibili sa isi depuna candidatura pentru ocuparea locului vacant destinat studentilor in Consiliul Facultatii de Constructii  orice student al Facultatii de Constructii ce este inmatriculat in anul universitar 2021-2022 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Studentii cu drept de vot sunt studentii ce sunt inmatriculati in anul universitar 2021-2022 in cadrul Facultatii de Constructii.

 

Dosarul de candidatura cuprinde:

 

 

 

Pentru exprimarea votului in ziua de derulare a alegerilor, studentii trebuie sa se legitimeze cu acte de identitate dupa cum urmeaza: carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie sau paşaport pentru cetăţenii străini cu drept de vot din UOC, sau în cazul pierderii cărţii de identitate/buletinului de identitate/cărţii de identitate provizorii.

 

La organizarea si desfasurarea alegerilor se vor asigura si respecta toate masurile specifice aplicabile conditiilor actuale pandemice ce sunt in vigoare.