Tematica

Tematica Masterat 2020

 

Tematica si bibliografia pentru susţinerea probei de concurs la examenul de  admitere

Domeniul INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII

Programele de studii de master:

Ingineria si managementul proiectelor de constructii (IMPC),

Ingineria structurilor de construcții (ISC),

Ingineria și managementulresurselor de apă (IMRA)

 Inginerie costieră (IC)

 

Tematica de concurs pentru prima optiune IMPC

 1. Funcțiile managementului[3]
 2. Domenii de utilizare a managementului proiectelor[1]
 3. Selecția personalului pentru un proiect [2]
 4. Etapele proiectării metodelor de muncă [2]
 5. Aspecte care definesc succesul unui proiect[1]
 6. Particularități ale procesului productiv de construcții[3]
 7. Principalele etape pentru managementul unui proiect de construcții[1]
 8. Principii de bază în planificarea și organizarea execuției lucrărilor de construcții[

Bibliografie*:

 • Postăvaru N., Drăghici G., Icociu C.V., Managementulproiectelor cu aplicare in constructii. Scriereaproiectelor, EdituraMatrixRom, 2011, pag. 11-12, 39-41, 53-54.
 • Șerbănoiu I., Șerbănoiu A., Managementul resurselor umane în construcții, Editura Societății Academice Matei – Teiu Botez, 2007, pag. 23-26, 84-85.
 • Filip C., Management în construcții I+II – suport de curs (variantă electronică), Facultatea de Construcții, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Ediția 2017, pag. 10-12, 14-16, 137-139.

 

Tematica de concurs pentru prima optiune ISC

 1. Elemente de geotehnica: stare de eforturi si deformatii in masivele de pamant
 2. Trasarea diagramelor de eforturi pentru grinzi si cadre static determinate
 3. Solicitari compuse ale elementelor de constructii. Exemple
 4. Solicitarea de încovoiere simplă cu foţă tăietoare; tensiuni normale, tensiuni tangentiale
 5. Sisteme structurale din beton armat. Principii de proiectare. Ductilitatea structurilor din beton armat.
 6. Caracteristicile dinamice ale structurilor si metodele de evaluare a raspunsului seismic
 7. Beton armat: starea limită ultimă pentru elemente solicitate la încovoiere cu efort axial

 

Bibliografie*:

 • A. Stanciu, I. Lungu – „Fundaţii Fizica şi mecanica pământurilor”, Ed. Tehnică, 2006
 • Garabet Kümbetlian, Sunai Gelmambet -„Rezistența Materialelor pentru Constructori (Breviar de teorie și Probleme). Vol.1 ” Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna” ,Constanţa, 2006,
 • Țepes Onea Florin - „Statica Construcțiilor.Aplicatii.Vol.1”-Editura Matrix Rom,2013
 • Mirela Popa – „Dinamica construcţiilor si inginerie seismică” – Editura MATRIXROM, Bucuresti, 2014
 • Ivan M.,Vulpe A., Bănuţ V – „Statica, stabilitatea şi dinamica construcţiilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1982
 • Kiss Z., Oneț T. - „Proiectarea structurilor de beton după SR EN 992-1”- EdituraAbel, Cluj Napoca,2008.
 • Dumitru Marusciac, Macedon Dumitras, Horia Andreica s.a. – “Proiectarea structurilor etajate pentru constructii civile”, Editura Tehnica, Bucuresti, 2000

 

Tematica de concurs pentru prima optiune IMRA, IC

 1. Elemente de hidrostatica, hidrocinematica, hidrodinamica
 2. Circuitul hidrologic. Bilantul hidrologic. Resurse de apa
 3. Hidrometria debitelor lichide. Metode de determinare
 4. Bazin hidrografic. Definitie. Factori ce influenteaza comportamentul hidrologic

Bibliografie*:

 • Arsenie D. I., Florea M. - “Hidraulică”, Ovidius University Press, Constanţa, 1998.
 • Carmen Maftei – “Hidrologie. Aplicatii”. Editura ExPonto, 2004

 

3]

 

 

 

 

Tematica proba orala Masterat 2018

Domeniul INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII (ISC, IMRA, IC)

Domeniul INGINERIE SI MANAGEMENT (IMPC)