ANUNTURI IMPORTANTE ADMITERE 2024

VEZI REZULTATE

 PREZENTAREA FACULTATII DE CONSTRUCTII  

Pregătim inginerii secolului XXI


     Ingineria civilă oferă un domeniu de activitate extrem de pasionant dar în același timp variat, în care rutina nu-și găsește locul. Acest domeniu este pluridisciplinar înglobând atât construcțiile, infrastructura dar și utilizarea și conservarea resurselor naturale. Inginerul aparținând acestui domeniu este în același timp și creator, constructor și gestionar.

      Specializările din cadrul Facultății de Construcții sunt chemate pentru a răspunde prin soluții inovante celei mai mari provocări a secolului nostru: garantarea unei vieți durabile.

      Facultatea de Construcții are misiunea principală de a forma inginerul secolului 21, punând accent pe pregătirea inginerilor pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazat pe conceptul „a proiecta împreună”.

      O a doua misiune a Facultății de Construcții o reprezintă desfășurarea de activități de cercetare științifică a personalului didactic și de cercetare din facultate sau în colaborare cu cercetători din alte facultăți ale universității sau institute de cercetare științifică din țară sau din străinătate.