Rezultate Admitere
15.09.2020 | LISTELE FINALE LA MASTER INGINERIA STRUCTURILOR DE CONSTRUCțII
An Adobe Acrobat file 15.09.2020 | Listele finale la master Ingineria structurilor de construcții15-09-2020


15.09.2020 | LISTELE FINALE LA LICENță INGINERIE CIVILă
An Adobe Acrobat file 15.09.2020 | Listele finale la licență Inginerie civilă15-09-2020


15.09.2020 | LISTELE FINALE LA MASTER INGINERIA șI MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCțII
An Adobe Acrobat file 15.09.2020 | Listele finale la master Ingineria și managementul proiectelor de construcții15-09-2020


11.09.2020 | REZULTATE INITIALE - MASTERAT
An Adobe Acrobat file lista initiala a candidatilor admii la Ingineria structurilor de constructii11-09-2020
An Adobe Acrobat file lista initiala a candidatilor admisi la Ingineria si managementul proiectelor de constructii11-09-2020


11.09.2020 | LISTELE INIțIALE ALE DIDAțILOR ADMIșI LA STUDII DE LICENță
An Adobe Acrobat file 11.09.2020 | Listele inițiale ale didaților admiși la studii de licență11-09-2020


30.07.2020 | LISTE FINALE
An Adobe Acrobat file LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI SI ÎNMATRICULAȚI PE LOCURI FĂRĂ TAXĂ pentru absolvenți de liceu din mediul RURAL30-07-2020
An Adobe Acrobat file LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI PE LOCURI CU TAXĂ30-07-2020
An Adobe Acrobat file LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULAȚI PE LOCURI FĂRĂ TAXĂ30-07-2020
An Adobe Acrobat file LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR RESPINSI ȘI NEÎNMATRICULAȚI30-07-2020


29.07.2020 | LICENTA - LISTE INTERMEDIARE
An Adobe Acrobat file Lista intermediara a candidaților admisi FĂRĂ TAXĂ INGINERIE CIVILA29-07-2020
An Adobe Acrobat file Lista intermediara a candidaților admisi FĂRĂ TAXĂ licee din mediul RURAL29-07-2020
An Adobe Acrobat file Lista intermediara a candidaților admisi CU TAXĂ INGINERIE CIVILA29-07-2020
An Adobe Acrobat file Lista intermediara a candidaților respinsi INGINERIE CIVILA29-07-2020


24.07.2020 | MASTER - LISTE FINALE
An Adobe Acrobat file Liste finale IMPC24-07-2020
An Adobe Acrobat file Liste finale ISC24-07-2020


24.07.2020 | LICENTA - LISTE INITIALE
An Adobe Acrobat file Candidati in lista de asteptare24-07-2020
An Adobe Acrobat file Lista candidaților admisi CU TAXĂ INGINERIE CIVILA24-07-2020
An Adobe Acrobat file Lista candidaților admisi FĂRĂ TAXĂ INGINERIE CIVILA24-07-2020
An Adobe Acrobat file Lista candidaților admisi FĂRĂ TAXĂ licee din mediul RURAL24-07-2020
An Adobe Acrobat file Lista candidaților respinsi INGINERIE CIVILA24-07-2020


22.07.2020 | MASTER - LISTE INIțIALE
An Adobe Acrobat file lista candidaților admiși la programul de master Ingineria structurilor de construcții22-07-2020
An Adobe Acrobat file lista candidaților admiși la programul de master Ingineria și managementul proiectelor de construcții22-07-2020

 

Arhiva

 

Rezultate finale septembrie

rezultate finale master ISC

rezultate finale LICENTA

rezulate finale master IMPC

 

REZULTATE - MASTER - septembrie

 

MASTER -Liste provizorii - septembrie 2019

ISC 

IMPC

LICENTA Liste INITIALE septembrie 2019

Inginerie Civila - FARA_TAXA CU_TAXA IN_ASTEPTARE

 

LISTE FINALE admitere IULIE 2019

 

 

 

LISTE 23.07.2019

 

LISTE 22.07.2019

Lista licenta Inginerie Civila

Lista master IMRA

Lista master IMPC

Lista master ISC

 

 

LISTE 14.09.2018

Lista licenta Inginerie Civila final

Lista master IMPC final

Lista master ISC Final

 

LISTE 12.09.2018

Admisi master ISC fara taxa

Admisi master ISC cu taxa

Admisi master IMPC fara taxa

Admisi master  IMPC cu taxa

 

LISTE 11.09.2018

 

 

LISTE PROVIZORII 10.09.2018

 
 

 

Listele FINALE 30 iulie 2018

Lista finală a candidaților admiși și înmatriculați la Ingineria și managementul proiectelor de construcții

Lista finală a candidaților admiși și înmatriculați la studii de licență

Lista finală a candidaților admiși și înmatriculați la studii de masterat Ingineria structurilor de construcții

 

Listele INITIALE sesiunea iulie 2018

Lista initiala ADMISI la studii licenta INGINERIE CIVILA

Lista initiala ADMISI la studii licenta ROMANI de PRETUTINDENI

Lista initiala ADMISI studii master ISC

Lista RESPINSI studii master ISC

Lista initiala ADMISI studii master IMPC

Lista RESPINSI studii master IMPC

 

ADMITERE 2018 - SESIUNEA IULIE - REZULTATE PROVIZORII

 

Listele provizorii cu candidatii înscriși la studii de licență

Listele cu rezultatele evaluării scrisorii de intenție

Lista provizorie a candidaților romani de pretutindeni

Lista provizorie a candidaților înscriși la masterat ISC

Lista provizorie a candidaților înscriși la masterat IMPC

 

 

 

ADMITERE 2017 - SESIUNEA SEPTEMBRIE - REZULTATE FINALE

Constructii_ACH_final
Constructii_CCIA_final
Constructii_IFDR_final
Constructii_IMPC_final
Constructii_ISC_final


ADMITERE 2017 - SESIUNEA SEPTEMBRIE - REZULTATE PROVIZORII

Ingineria si managementul proiectelor de constructii
Ingineria structurilor de constructii
Amenajari si constructii hidrotehnice
Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala
Constructii civile, industriale si agricole
 

 

listele provizorii privind candidatii inscrisi la masterat- Ingineria structurilor de constructii
listele provizorii privind candidatii inscrisi la masterat- Ingineria structurilor de constructii_1
listele provizorii cu candidatii inscrisi la studii de licenta in septembrie 2017
Listele provizorii privind candidatii inscrisi la masterat -Ingineria si managementul proiectelor de constructii
Rezultatele evaluarii scrisorii de intentie pentru candidatii de la licenta

ADMITERE 2017 - SESIUNEA IULIE - REZULTATE FINALE

Amenajari si constructii hidrotehnice
Constructii civile, industriale si agricole
Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala

ADMITERE 2017 - SESIUNEA IULIE - REZULTATE PROVIZORII

Amenajarie si constructii hidrotehnice (27.07.2017)
Constructii civile, industriale si agricole (27.07.2017)
Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala (27.07.2017)


Lista provizorie cu candidatii inscrisi

Listele privind rezultatele evaluarii scrisorii de intentie pentru studiile de licenta

 

 

REZULTATE FINALE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Inginerie Civila - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Inginerie Civila - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA
Inginerie Civila - Lista candidatilor respinsi deoarece nu s-au înmatriculat
Inginerie si Management - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Ingineria si Managementul Proiectelor de Constructii - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Ingineria si Managementul Proiectelor de Constructii - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA
Ingineria si Managementul Proiectelor de Constructii - Lista candidatilor respinsi deoarece nu s-au inmatriculat
Ingineria si Managementul Resurselor de Apa - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA
Ingineria si Managementul Resurselor de Apa - Lista candidatilor respinsi deoarece nu s-au inmatriculat
Ingineria Structurilor de Constructii - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Ingineria Structurilor de Constructii - Lista FINALA a candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA
Ingineria Structurilor de Constructii - Lista candidatilor respinsi deoarece nu s-au inmatriculat

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Inginerie Civila - Lista candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Inginerie Civila - Lista candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA
Inginerie si Management - Lista candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Ingieneria si Managementul Proiectelor de Constructii - Lista candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Ingieneria si Managementul Proiectelor de Constructii - Lista candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA
Ingineria si Managementul Resurselor de Apa - Lista candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Ingineria si Managementul Resurselor de Apa - Lista candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA
Ingineria Structurilor de Constructii - Lista candidatilor ADMISI pe un loc CU TAXA
Ingineria Structurilor de Constructii - Lista candidatilor ADMISI pe un loc FARA TAXA

REZULTATE FINALE - SESIUNEA IULIE 2016

 

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA IULIE 2016

REZULTATE FINALE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

REZULTATE PROVIZORII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

REZULTATE FINALE - SESIUNEA IULIE 2015

REZULTATE INTERMEDIARE 28.07 - SESIUNEA IULIE 2015

Candidaţii neînmatriculaţi care au avansat pe un loc fără taxă se pot înmatricula în data de 28 şi 29 iulie 2015 întreorele 900-1600.

Candidaţii înmatriculaţi cu taxă, care au avansat pe un loc fără taxă, pot depune cerere de restituire a taxei de şcolarizare achitate (1200 lei)  între 28-30 iulie  2015, în intervalulorar9-17sau începând cu 1 septembrie 2015.

Listele finaleale Concursului de Admiterii, sesiunea iulie 2015 se vor afişa joi 30 iulie, la ora 10.00.

Locurilerămase libere vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2015.

 

REZULTATE PROVIZORII SESIUNEA IULIE 2015

Rezultate finale - septembrie 2014

Rezultate provizorii - septembrie 2014

Rezultate finale - Admitere studii universitare de licență - sesiunea iulie 2014

Constructii – Inginerie Civila ZI
Constructii – Inginerie si management in constructii ZI

Rezultate provizorii - Admitere studii universitare de licență - sesiunea iulie 2014

actualizat 30.07.2014

Constructii - Inginerie Civila ZI
Constructii - Inginerie si management in constructii ZI

Rezultate provizorii - Admitere studii universitare de masterat - 2013

Rezultate finale - Admitere studii universitare de licență - sesiunea septembrie 2013

Rezultate provizorii - Admitere studii universitare de licență - sesiunea septembrie 2013

Rezultate finale - Admitere sesiunea iulie 2013

Domeniul Inginerie Civilă

Specializări:      1. Constructii Civile, Industriale şi Agricole (C.C.I.A.)

                           2. Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice (A.C.H.)

                           3. Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală (I.F.D.R.)              

Domeniul Inginerie şi Management în Construcţii

Specializarea:    1. Inginerie Economică în Construcţii (I.E.C.)

                       

Rezultate provizorii - sesiunea iulie 2013

Domeniul Inginerie Civilă

Specializări:      1. Constructii Civile, Industriale şi Agricole (C.C.I.A.)

                          2. Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice (A.C.H.)

                          3. Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală (I.F.D.R.)              

Domeniul Inginerie şi Management în Construcţii

Specializarea:    1. Inginerie Economică în Construcţii (I.E.C.)

 

Rezultate finale - Admitere sesiunea iulie 2012

Rezultate provizorii - sesiunea iulie 2012

Specializări:    1.  INGINERIE CIVILĂ FARĂ TAXĂ