Finalizare studii de licenta

 

Anul universitar 2023-2024

SESIUNEA Iulie 2024

Calendarul de desfășurare a examenelor de licență

 

Arhiva

Anul Universitar 2022-2023

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

ÎNSCRIEREA pentru susținerea examenului de diplomă

Calendar evaluare antiplagiat –studii de licență – septembrie 2023

Înscrierea la examenul de diploma

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2022-2023

Anexele necesare înscrierii la examenul de diplomă

Ghidul pentru elaborarea proiectului de diploma

Ghid de interpretare antiplagiat

Procedura operațională privind verificarea anti-plagiat

 

SESIUNEA IULIE 2023

Ordinea susținerii proiectelor de diploma la programul Amenajări și construcții hidrotehnice (ACH)

Ordinea susținerii proiectelor de diploma la programul Construcții civile, industriale și agricole (CCIA)

Calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor LICENȚĂ

Calendar evaluare antiplagiat - studii de licență - iulie 2023

Înscrierea la examenul de diploma 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE pentru anul universitar 2022-2023 din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2022-2023

Anexele necesare înscrierii la examenul de diplomă

Declarația RGPD

Componența comisiilor de finalizare a examenului de diploma

Ghidul pentru elaborarea proiectului de diploma

Ghid de interpretare anti-plagiat

Procedura operațională privind verificarea anti-plagiat

Anul Universitar 2021-2022

 

Sesiunea Septembrie 2022

Ordinea susținerii proiectelor de diplomă la programul Amenajări și construcții hidrotehnice (ACH)

Ordinea susținerii proiectelor de diplomă la programul Construcții civile, industriale și agricole (CCIA)

 Anunț privind înscrierea la examenul de diploma

 Anexele necesare înscrierii la examenul de diploma

Declarația RGPD

Calendarul privind evaluarea antiplagiat 

Calendarul de finalizare a studiilor de licență 

 Componenta Comisii finalizare studii licenta si master 2022

 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE pentru anul universitar 2021-2022 – la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța

 Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2021-2022

 Ghid pentru elaborarea proiectului de diplomă în cadrul Facultății de Construcții

  Ghid de interpretare antiplagiat

  Procedura operationala privind verificarea antiplagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat in Universitatea „Ovidius“ din Constanta

Sesiunea Iulie 2022

 

Ordinea susținerii proiectelor de diplomă la programul de studii Amenajări și construcții hidrotehnice

Ordinea susținerii proiectelor de diplomă pentru programul de studii Construcții civile, industriale și agricole

 Înscrierea la examenul de diplomă pentru programul Construcții civile, industriale și agricole (CCIA) din sesiunea iulie 2022

Înscrierea la examenul de diplomă pentru programul Amenajări și construcții hidrotehnice (ACH) din sesiunea iulie 2022

Anexele necesare înscrierii la examenul de diploma

Declarația RGPD

Calendar finalizare studii licenta si master 2022

Componenta Comisii finalizare studii licenta si master 2022

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE  pentru anul universitar 2021-2022 – la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2021-2022

Ghid pentru elaborarea proiectului de diplomă în cadrul Facultății de Construcții

Calendar evaluare antiplagiat

Ghid de interpretare antiplagiat

Procedura operationala privind verificarea antiplagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat in Universitatea „Ovidius“ din Constanta

Anul Universitar 2019-2020

 

Tematica ex de diploma_ACH 

Tematica ex de diploma_IFDR

Tematica ex de diploma_IEC

Tematica ex de diploma_CCIA

Anexa1 - Tema program CCIA

Anexa 2 - Tema program ACH

Anexa 3 - Tema program IFDR

Anexa 4 - Tema program IEC

Anexa 5 - Referat indrumator

Anexa 6 - Pagina titlu

Anexa 7 - Coperta

Anul Universitar 2018-2019

 

Anexa1 - Tema program CCIA

Anexa 2 - Tema program ACH

Anexa 3 - Tema program IFDR

Anexa 4 - Tema program IEC

Anexa 5 - Referat indrumator

Anexa 6 - Pagina titlu

Anexa 7 - Coperta

Tematica ex de diploma_ACH 2018-2019

Tematica ex de diploma_CCIA 2018-2019

Tematica ex de diploma_IEC 2018-  2019

Tematica ex de diploma_IFDR  2018-2019