Criterii de admitere

  • Criterii de admitere la studii universitare de licență

 

  1. Scrisoarea de intenție evaluată cu Admis/Respins
  2. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:

MGA =  MGB

unde :              MGA – media generală de admitere;

                        MGB – media generală de bacalaureat.

 

Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:

  1. Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;
  2. Media la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat.

 

  • Criterii de admitere la studii universitare de master

 

Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de master se stabileşte astfel:

MGA = 0,6xNPO+0,4xMGD

unde :              MGA – media generală de admitere;

                        NPO – nota obținută la proba orală;

                        MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

 

Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale sunt:

  1. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  2. Media generală a examenului de diplomă/licenţă.