Parteneriate

 

Facultatea de Construcții a avut și are legături și colaborări cu alte instituții din țară și din străinătate, colaborări care au vizat și vizează:
 
 • participări reciproce în comisiile pentru examenele din cadrul programelor de doctorat, precum și în comisiile de susținere a doctoratelor (cu Universitatea Tehnică de Construcții București - UTCB, Universitatea Tehnică „Ghe. Asachi” Iași - UTI, Facultatea de Hidrotehnică din Timișoara, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMV București)
 • efectuarea de lucrări de cercetare științifică pe bază de contracte de cercetare
 • participări reciproce la manifestările științifice organizate de universitățile de profil și publicarea unor lucrări științifice în volumele editate de universitățile de profil
 • programe de schimburi și mobilități cu universități din străinătate atât a cadrelor didactice, cât și studenților cum ar fi Universitatea Politehnică a Cataloniei, Spania, Universitatea Politehnică din Atena, Academia Montpellier Franța, Institutul Politehnnic din Toulouse, IHE-Delft Olanda, Universitatea din Wageningen-Olanda
 • Parteneriat cu Nizhni Novgorod State Engineering Economical Institute, Russian Federation – pdf
 • Parteneriat cu Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine - pdf
 • Aderare la rețeaua CEEPUS: CII-BG-0022-06-1011 Teaching and Learning Civil Engineering in European Context, coordonată de University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria. În present, rețeaua are codul:  CIII-BG-0022-07-1112 - pdf
 • Parteneriat în proiectul SOCRATES: „EUCCET” - coordonator Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Paris
 • Parteneriat în programul Phare cu Camera de Comerț din Constanța
 • programul Euopean COST, Acțiunea 351 – Prof.univ.dr.ing. Virgil Breabăn, membru în Comitetul Managerial al programului
 • mobilități studențești la alte universității începând cu anul 1998 în cadrul programului SOCRATES-ERASMUS
 • mobilităţi ale cadrelor didactice în cadrul programului SOCRATES-ERASMUS.
 
Colaborarea cu întreprinderile din zonă, agențiile de dezvoltare regională, asociațiile / organizațiile profesionale din domeniu se concretizează în organizarea de conferințe, simpozioane, mese rotunde, în contracte de parteneriat sau de soluționare a unei game diverse de probleme de interes local sau național. 
 
Printre colaborările pe baza de contract, cu parteneri locali sau la nivel național, derulate în ultimul timp, menționăm: contracte cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral-Constanța sau ANIF Sucursala Dobrogea, Primăria Municipiului Constanța etc.
 
Pe viitor, colaborarea cadrelor didactice și masteranzilor cu alte instituții din țară și din străinătate se va concretiza prin apariția unor publicații în reviste de specialitate, prin participarea la conferințe naționale și internaționale, la granturi de cercetare sau contracte cu agenți economici și prin mobilități individuale în cadrul contractelor bilaterale cu universități din Europa prin programul Erasmus.