Regulamente

Instrucțiuni proprii Facultății de Construcții privind echivalarea creditelor transferabile (ECTS) aplicabile începând cu anul universitar 2022-2023

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență si master în sesiunile iulie și septembrie 2023 – la nivelul Universitatii „Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind desfășurarea Concursului de admitere pentru studii de licență și studii de masterat în sesiunile iulie și septembrie 2023

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE pentru anul universitar 2022-2023 – la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2022-2023

GHID DE ELABORARE A LUCRĂRILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT la nivelul Universității Ovidius din Constanța

 Ghid pentru elaborarea proiectului de diplomă în cadrul Facultății de Construcții

Ghid pentru elaborarea lucrării de disertație în cadrul Facultății de Construcții

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND VERIFICAREA ANTIPLAGIAT A LUCRARILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENTA SI MASTERAT IN UNIVERSITATEA „OVIDIUS“ DIN CONSTANTA

Calendar evaluare antiplagiat aferent examenelor de finalizare studii in anul universitar 2022-2023

Ghid de interpretare antiplagiat

REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR din cadrul Universității Ovidius din Constanța

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ȘI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL din cadrul Universității Ovidius din Constanța

Criterii de acordare a burselor din venituri proprii în cadrul Facultății de Construcții pentru anul universitar 2023-2024

Criterii specifice de acordare a burselor aferente Facultății de Construcții din fondul alocat de Ministerul Educației în anul universitar 2023-2024

REGULAMENT PRIVIND MOBILITATEA STUDENTILOR SI A PERSONALULUI CARE PARTICIPA LA PROGRAMUL EUROPEAN ERASMUS PLUS la nivelul Universității Ovidius din Constanța

REGULAMENTUL DE RECUNOAȘTERE A PERIOADELOR DE STUDII SAU DE PLASAMENT EFECTUATE ÎN CADRUL MOBILITĂȚILOR ERASMUS la nivelul Universității Ovidius din Constanța

REGULAMENT DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (CCL) la nivelul Universității Ovidius din Constanța

REGULAMENTUL PRIVIND UTILIZAREA REȚELEI INFORMATICE A UNIVERSITĂȚII OVIDIUS DIN CONSTANTA

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI la nivelul Universității Ovidius din Constanța

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICA IN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA SI MASTERAT la nivelul Universității Ovidius din Constanța

Ghid privind organizarea si desfășurarea stagiilor de practică aferente programelor de studii de licență din cadrul Facultății de Construcții

GHID PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA STAGIILOR DE PRACTICĂ AFERENTE PROGRAMELOR DE STUDII DE MASTER DIN CADRUL FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII

 

Arhiva

 

Ghid privind organizarea si desfășurarea stagiilor de practică aferente programelor de studii de master din cadrul Facultății de Construcții

Criterii de acordare a burselor din venituri proprii în cadrul Facultății de Construcții pentru anul universitar 2022-2023

Criterii specifice de acordare a burselor aferente Facultății de Construcții din fondul alocat de Ministerul Educației în anul universitar 2022-2023

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de licență si master în sesiunile iulie și septembrie 2022 – la nivelul Universitatii „Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind desfășurarea Concursului de admitere pentru studii de licență și studii de masterat în sesiunile iulie și septembrie 2022

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE  pentru anul universitar 2021-2022 – la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2021-2022

HCFC nr. 452/2019 privind limitele de încadrare a rezultatelor înregistrate la verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și de disertație în cadrul Facultății de Construcții (in baza softului utilizat)

Calendar evaluare antiplagiat pentru anul univ. 2021-2022

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind echivalarea si recunoașterea creditelor transferabile

Procedura Facultății de Construcții privind transferul studenților

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A TABERELOR STUDENȚEȘTI la nivelul Universității Ovidius din Constanta – PENTRU ANUL 2021

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND VERIFICAREA ANTIPLAGIAT A LUCRĂRILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT în Universitatea „Ovidius“ din Constanta

Criterii de acordare a burselor din venituri proprii în cadrul Facultății de Construcții pentru anul universitar 2021-2022

Criterii specifice de acordare a burselor aferente Facultății de Construcții din fondul alocat de Ministerul Educației în anul universitar 2021-2022

Metodologie proprie finalizare studii 2021

Metodologia proprie de admitere sesiune 2021

Criterii specifice Facultatii de Constructii pentru acordare burse 2020-2021

REGULAMENTUL UOC PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

Metodologia proprie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere

Metodologia proprie privind organizarea și desfășurraea examenelor de finalizare a studiilor 

Procedura de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ ÎN UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA ÎN SESIUNILE IUNIE-IULIE SI SEPTEMBRIE 2012

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, SESIUNILE IULIE ŞI SEPTEMBRIE 2012 ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII DE MASTER

REGULAMENT CADRU PENTRU ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENTILOR ȘI RAPORTURILE UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA CU STUDENȚII

REGULAMENTUL BIBLIOTECII FACULTĂȚII DE CONSTRUCȚII

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CĂMINELOR STUDENŢEŞTI

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZARE A ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN SESIUNILE IULIE 2012 ȘI FEBRUARIE 2013

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

METODOLOGIA privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor - EXAMENE DE DIPLOMĂ, DISERTAŢIE - în sesiunile iulie 2013 , septembrie 2013 şi respectiv martie 2014 (disertaţie)