Finalizare studii de master

Arhiva

Anul universitar 2022-2023

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Ordinea sustinerii disertației la  IMPC 15.09.2023 

Ordinea sustinerii disertației la  ISC 15.09.2023 

INSCRIEREA  pentru examenul de disertatie

Calendar evaluare antiplagiat –studii de master – septembrie 2023

Înscrierea la examenul de disertație

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2022-2023

Anexele necesare înscrierii la examenul de diplomă

Ghidul pentru elaborarea proiectului de disertație

Ghid de interpretare antiplagiat

Procedura operațională privind verificarea anti-plagiat 

SESIUNEA IULIE 2023

Ordine sustinere IMPC 14.07.2023 

Ordine sustinere ISC 14.07.2023

Calendarul de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor MASTER

Calendar evaluare antiplagiat - studii de master - iulie 2023

Înscrierea la examenul de disertație

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE pentru anul universitar 2022-2023 din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2022-2023

Anexele necesare înscrierii la examenul de disertație

Declarația RGPD

Componența comisiilor de finalizare a examenului de disertație

Ghidul de elaborare a lucrării de disertație

Ghid de interpretare anti-plagiat

Procedura operațională privind verificarea anti-plagiat

Anul universitar 2021-2022

Anul Universitar 2021-2022

Sesiunea Septembrie 2022

Anunț privind înscrierea la examenul de disertație

 Anexele necesare înscrierii la examenul de disertație

  Declarația RGPD

 Calendarul privind evaluarea antiplagiat

Calendarul de finalizare a studiilor de master

 Componenta Comisii finalizare studii licenta si master 2022

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE pentru anul universitar 2021-2022 – la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța

  Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2021-2022

 Ghid pentru elaborarea lucrării de disertație în cadrul Facultății de Construcții

 Ghid de interpretare antiplagiat 

 Procedura operationala privind verificarea antiplagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat in Universitatea „Ovidius“ din Constanta

 

Sesiunea Iulie 2022

Ordinea prezentării proiectelor de disertație de la programul de studii Ingineria structurilor de construcții

Ordinea prezentării proiectelor de disertație de la programul de studii Ingineria și managementul proiectelor de construcții

Înscrierea la examenul de disertație pentru programul Ingineria structurilor de construcții (ISC) din sesiunea iulie 2022

Înscrierea la examenul de disertație pentru programul Ingineria și managementul proiectelor de construcții (IMPC) din sesiunea iulie 2022

Anexele necesare înscrierii la examenul de diploma

Declarația RGPD

Calendar finalizare studii licenta si master 2022

Componenta Comisii finalizare studii licenta si master 2022

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE  pentru anul universitar 2021-2022 – la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța

Metodologia proprie Facultății de Construcții privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor - examenul de diplomă și examenul de disertație în anul universitar 2021-2022

Ghid pentru elaborarea lucrării de disertație în cadrul Facultății de Construcții

 Calendar evaluare antiplagiat

 Ghid de interpretare antiplagiat

Procedura operationala privind verificarea antiplagiat a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat in Universitatea „Ovidius“ din Constanta