Laboratoare

Facultatea de Construcții își desfășoară activitatea în spații de învățământ și de cercetare în două locații principale (Bd. Mamaia nr. 124 și Unirii 22B). Demn de luat în seama este faptul că Facultatea de Construcții deține un sediu propriu (str.Unirii 22B), care pe lângă sălile de curs, seminar, laboratoare are și un spațiu pentru secretariat, unul pentru bibliotecă și 15 birouri pentru toate cadrele didactice.

Pe lângă sălile proprii, Facultatea de Construcții are acces și la alte două săli comune ale universității (Aula Magna – capacitate de 316 locuri și A0 - 125 locuri), precum și la spațiile facultăților colaboratoare pentru disciplinele din programul de pregătire propus. Sălile de predare/ seminarizare dispun de echipamente tehnice de învățare, redare și comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic și receptivitatea fiecărui student; laboratoarele de cercetare dispun de echipamente și mijloace de funcționare corespunzătoare exigențelor minime. Facultatea dispune de soft-uri cu licență: ALLPLAN, SCIA.
 
Laboratoarele Facultății de Construcții
În privința laboratoarelor, Facultatea de Construcții dispune de laboratoare dotate modern cu aparatură de ultimă oră. Dispunem de următoarele laboratoare:
 • laborator de geotehnică;
 • laborator de materiale de construcții;
 • laborator de rezistența materialelor și beton armat;
 • laborator de mecanica fluidelor și hidraulică;
 • laborator de topografie;
 • laborator pentru încercări nedistructive la betoane;
 • laborator de proiectare asistată de calculator.
Dotarea materială a laboratoarelor este bună, existând o preocupare continuă pentru îmbogățirea, diversificarea și achiziționarea de aparatură performantă, pentru evitarea uzurii morale și asigurarea unui standard ridicat al activităților de instruire a studenților.

Laboratorul de încercări geotehnice

Laboratorul de încercări geotehnice al Facultății de Construcții, din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, a fost înființat în anul 1977, odată cu înființarea Institutului de Subingineri Constanța, în cadrul secției de construcții. Sediul laboratorului este situat în Constanța, pe B-dul Mamaia nr.124. Laboratorul este organizat în scopul efectuării încercărilor și verificărilor necesare asigurării controlului calității construcțiilor și materialelor de construcții utilizate.
Competitivitatea laboratorului se bazează pe competența profesională a personalului, pe aparatura modernă, de un înalt nivel tehnic, verificarea periodică, pe rigoarea tehnică a efectuării încercarilor în totalitatea exigențelor documentelor de referință și legislative. Laboratorul urmărește ridicarea calității la nivelul cerințelor internaționale, prin încercări efectuate conform normativelor în vigoare pe plan național și internațional.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cadrul laboratorului se efectuează următoarele determinări:
1. Pentru domeniul GTF:
 • prelevări de probe,
 • materii organice,
 • umiditatea,
 • scheletul pamânturilor,
 • densitatea pamânturilor,
 • limite de plasticitate,
 • compoziția granulometrică,
 • permeabilitate,
 • caracteristici de compactare, încercarea PROCTOR,
 • greutatea volumică,
 • rezistența pamânturilor prin forfecare directă,
 • compresiune monoaxială,
 • diagrama de tasare –compresiune și consolidare,
 • capacitatea de reținere a apei de către pamânturi la difuzie-sucțiune,
 • gradul de compactare.
2. pentru domeniul ANCFD:
 • conținut de fracțiuni 0….0,09 mm în cribluri,
 • uzura cu mașina DEVAL,
 • densitate și greutate volumică,
 • densitatea aparentă a rocii de proveniență,
 • greutatea volumică,
 • tăiere epruvetelor.
Piesa „de greutate” a laboratorului o reprezintă instalația de compresiune triaxială. Această instalație este de tipul „deformație impusă - efort măsurat” și este produsă de firma ELE INTERNATIONAL. Această instalație este automatizată, având posibilitatea măsurării automate a parametrilor în timpul determinării și de reglare automată a eforturilor. 
Instalația triaxială automatizată, din cadrul Laboratorului de Geotehnică al Universității „Ovidius” folosește un șașiu cu plăci SCXI 1120 pentru condiționarea semnalului și o placă de achiziție a datelor de tip PCI-MIO 16 canale/12 biți montată pe un port PCI al computerului. Acest lanț de măsurare și achiziție a datelor este produs de firma americană NATIONAL INSTRUMENT. 
Sistemul de măsurare și control este alcătuit din următoarele componente:

Starter Kit LabVIEW for Windows/PCI-6023 care conține:

 • Software de achiziție, analiză si prelucrare date LabVIEW;
 • Cartela de achiziție date PCI-MIO 16 canale/ 12 biți;
 • Drivere software NI-DAQ 6.9;
 • Bloc conectare semnale CB-68 LP;
 • Software de prezentare și analiză matematică, HiQ for Windows.
 • Șașiu condiționare semnal cu 4 sloturi tip SCXI-1000/ Euro 220V c.a.
 • Modul amplificator cu 4 canale cu izolare galvanică și surse de excitație independente, tip SCXI 1121.
 • Bloc terminal pentru punți de masură, tip SCXI 1321.
 • Ansamblu cuplare semnal, tip SCXI 1349.
Datorită dotării cu aparatura prezentată mai sus precum și datorită personalului cu înaltă calificare, Laboratorul de Încercări Geotehnice din cadrul Facultății de Construcții a Universității „Ovidius” Constanța poate efectua încercări uzuale pentru determinarea parametrilor geotehnici, dar și încercări speciale din domeniul cercetării. Legat de domeniul cercetării trebuie menționat faptul că în cadrul acestui laborator s-au efectuat încercări speciale ce au făcut obiectul mai multor teze de doctorat.

Laborator de proiectare asistată de calculator

 
Pentru predarea Ingineriei asistată de calculator, Facultatea de Construcții dispune de două laboratoare, unul de 42m2 și 20 locuri (20 calculatoare) și altul de 40m2 și 15 locuri (15 calculatoare). Aceste laboratoare sunt dotate cu softuri cu licență pentru: ALLPLAN, WINDOWS XP, COSMOS M, NESSUS, OFFICE 2007, SCIA/ESA.
 
 
 

Laboratorul de rezistența materialelor

Laboratorul de rezistența materialelor și beton armat are 55m2 și un număr de 25 locuri. Aparatura deținută constă în:
 • Mașină hidraulică universală de testat materiale, tip Jinan WE60 (China) cu sarcină maximă la compresiune: 600 kN;
 • Mașină hidraulică universală de testat materiale, tip Tecnotest F050/TC (Italia) cu sarcină maximă: la compresiune - 2000 kN, la întindere - 500 kN;
 • Mașină hidraulică pentru testarea materialelor la încovoiere, tip Tecnotest P433/T (Italia) cu sarcină maximă: 100 kN;
 • Ciocan-pendul Charpy pentru încercarea la încovoiere prin șoc a materialelor, tip Wuchung JB 30 A (China) (capacitatea maximă de impact 30 kg/m).

Laboratorul de materiale de construcții

Laboratorul de materiale de construcții conține printre altele: un malaxor planetar, masă de șoc, betonieră, cântar, etuvă electrică cu termostat, balanță tehnică, aparat pentru aer oclus, aparat VICAT cu accesorii, aparat pentru determinarea permeabilității betonului, masă de șoc, masă vibrantă, penetrometru Richardson, presă universală de încercări mecanice, etuvă de laborator etc. Dotările laboratorului de materiale de construcții permit efectuarea tuturor lucrărilor de laborator prevăzute în programa analitică. 
 

Laboratorul pentru încercari nedistructive la betoane

Laboratorul pentru încercari nedistructive la betoane deține aparatura achiziționată prin fondurile alocate în cadrul programului AMTRANS: pahometre, betonoscop, sclerometru, sonometru, termometru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorul de topografie

Laboratorul de topografie dispune de teodolite, nivele, planimetre, mire și documentație tehnică necesare desfășurării activităților topografice.

 

 
Laboratoarele cu dotarea materială aferentă reprezinta un element esențial pentru elaborarea lucrărilor de licență. Diversitatea și complexitatea lucrărilor susținute de studenți demonstrează funcționalitatea și eficiență din punct de vedere experimental a laboratoarelor de care dispunem.
 

Laboratorul de mecanica fluidelor și hidraulică