Acte necesare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă este necesară încărcarea pe platforma on-line, a documentelor scanate (in format jpg sau pdf, max 3Mb):

a)Pentru cetăţenii români:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naștere;
 3. actul de identitate;
 4.   certificatul de căsătorie;
 5. diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2020, adeverința de bacalaureat.
 6. adeverință medicalăeliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
 7. fotografie color  tip buletin/carte de identitate;
 8. scrisoare de intenție semnată
 9. dovada plății taxei de înscriere(dacă plata nu se face online din platforma) sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 10. adeverinta dincaresarezulte calitatea destudent/absolvent cu precizarea regimului destudii, TXsauFTXpentrufiecare andestudii  lacare afostsau este înmatriculat, la o instituție de Învățământ superiorde stat sau particular (dacă este cazul: candidatul este absolvent de studii universitare, stundentla alt program de studii sau a întrerupt studiile universitare);

 

 b)Cetățenii străini vor respecta precizările din"Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului deAdmitere lastudiiuniversitare delicență și  masterîn Universitatea ”Ovidius"dinConstanța, însesiunile iulieșiseptembrie 2020" șivor fiasistați deDSSalUOC.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru înscrierea la concursul de admitere la ciclul universitar de licenţă este necesară încărcarea pe platforma on-line, a documentelor scanate (in format jpg sau pdf, max 3Mb):

a)Pentru cetăţenii români:

 1. Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere);
 2. certificatul de naștere;
 3. actul de identitate;
 4. certificatul de căsătorie;
 5. diploma de bacalaureat;
 6. diploma delicență sauadeverințadelicență dincare sarezulte clar:media laexamenul dediploma/llcenta, media generala de  absolvire astudiilor de licenta: media de laproba deevaluare acunostintelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diploma/licenta: media de la proba de sustinere  aproiectului  dediploma/lucrarii delicenta
 7.   supliment la diplomă/foaia matricolă;
 8.  adeverință medicalăeliberată după caz de către medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau programul de studii la care candidează.
 9. fotografie color  tip buletin/carte de identitate;
 10. dovada plății taxei de înscriere(dacă plata nu se face online din platforma) sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;
 11. adeverinta dincaresarezulte calitatea destudent/absolvent cu precizarea regimului  destudii, TXsauFTXpentrufiecare andestudii lacare afostsau este inmatriculat, la oinstitutie de lnvatamant  superior de stat sau particular (daca este cazul:  candidatul este absolvent  de studii universitare, stundentla alt  program de studii universitare de master);

 

b)Cetățenii străini vor respecta precizările din"Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului deAdmitere lastudiiuniversitare delicență și  masterîn Universitatea ”Ovidius"dinConstanța, însesiunile iulieșiseptembrie 2020" șivor fiasistați deDSSalUOC.