Istoric

     Facultatea de Construcții din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este o structură de învățământ superior orientată către promovarea învățământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice și de cercetare conforme normelor europene.

     În cadrul Institutului de Învățământ Superior Constanța, au funcționat începând din anul 1977 două specializări din domeniul Ingineriei Civile: Construcții hidrotehnice și Îmbunățățiri funciare la forma de învățământ de scurtă durată. Acest institut, devenit Institutul de Subingineri Constanța, a funcționat până în anul 1990.

     Din 1990 s-a înființat Universitatea „Ovidius” Constanța, pe baza structurii existente la Institutul de Subingineri. Inițial, Universitatea „Ovidius” a avut 5 specializări inginerești, inclusiv specializările Construcții hidrotehnice și Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală la forma de învățământ de lungă durată.

     Înființarea Facultății de Construcții în anul 1999 prin reorganizarea Facultății de Inginerie (H.G. nr.866/28.10.1999 publicată în M.O.R. 524 din 28.10.1999 partea I), s-a impus ca o necesitate într-un context socio-economic ce multiplică și accentuează cerințele de armonizare a resurselor umane cu specificul profesiunilor, context care impune creșterea ponderii factorului uman și, prin consecință, atribuie factorului educațional responsabilități sporite la nivel social.

   

 Specializarile Facultatii de Constructii
      Specializarile Construcții hidrotehnice și Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală forma de zi au primit autorizare de funcționare prin HG nr. 568/28.07.1995 publicată în M.O.R nr. 185/16.08.1995, iar in anul 1997 prin H.G. nr. 294/1997 cele două specializări au fost acreditate.  Hotarârile de Guvern ulterioare: HG 442/1998, 535/1999, 696/2000, 410/2002, 944/2002, 676/2007 vin să confirme deciziile HG 294/1997. 
     În anul 2005, conform HG 676/2007, specializarea de Construcții Hidrotehnice își schimbă denumirea în Amenajări și Construcții Hidrotehnice.
     În anul universitar 1997, Facultatea de Construcții își lărgește oferta educațională prin înființarea specializării de Ingineria și Managementul Lucrărilor de Construcții prin HG. 294/1997,care începând din anul 2002 prin HG 410/2002 își schimbă denumirea în Inginerie Economică în Construcții. 
      În anul 2002, Facultatea de Construcții obține autorizare provizorie pentru specializarea de Construcții Civile Industriale și Agricole (H.G. 410/2002). 
      În structura Facultății de Construcții au funcționat și specializarile Lucrări Edilitare, la forma de învățământ de scurtă durată, din 1997, si Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională, avand autorizare provizorie prin HG 294/1997, respectiv HG 676/2005. 
     În ceea ce privește studiile postuniversitare, în cadrul Facultăţii funcţionează 5 programe de masterat cu durata de 3 semestre.

 

     Învățământul doctoral în domeniul Ingineriei Civile, până în anul 2005, s-a desfășurat după HG 37/1999, iar din 2005 până în 2012 în cadrul Facultății s-a organizat o școală doctorală. Școala doctorală în domeniul Ingineriei Civile a funcționat după Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, elaborat în conformitate cu H.G.nr.567/15.06.2005 și O.M.E.C. nr. 4491/2005, condusă de prof.dr.ing. Virgil BREABĂN și coordonată de Directorul executiv al Școlii Doctorale, ales de Consiliul Facultății dintre membrii săi care au conducere de doctorat, în persoana d-lui prof.dr.ing. Dumitru Ion ARSENIE. Din 2012 școala doctorală a fost afiliata la Școala doctorală a Facultății de Științe al Naturii și Științe Agricole.