Arhivă

2016

 

ADMITERE

SEPTEMBRIE   2016

 

PROGRAM DE ÎNMATRICULARE

 

miercuri, 21.09.2016,  între orele 10.30 – 16.00  

   joi, 22.09.2016,  între orele 9.00 – 16.00

--------------------------------------------------

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2016

 

CANDIDATII DECLARAȚI ADMIȘI SUNT RUGATI SA SE PREZINTE LA SEDIUL FACULTĂȚII DE CONSTRUCTII, STR. UNIRII NR. 22B, ET. 1, SALA DE CONSILIU, PENTRU INMATRICULARE.

 

1.       Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi ca, într-un interval de 72 ore de la afişarea rezultatelor concursului de admitere în domeniul de studiu de licenţă la care au concurat, să-şi definească opţiunea de înmatriculare, în scris, la comisia de admitere a facultății și să depună într-un dosar plic documentele încărcate în platforma online și 2 fotografii color în original la sediul Facultății de Construcții.

2.       In situația în care un candidat a fost declarat admis pe locuri bugetate la două domenii, acesta trebuie să declare în scris, în termen de 72 ore de la afișare, opțiunea pentru a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două domenii, fiind necesară depunerea  diplomei de bacalaureat  în  original.

3.       Toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să semneze, odată cu depunerea cererii de înmatriculare, contractul de studii cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa, care va fi anexat la dosarul personal al studentului.

4.       Candidaţii admişi la studii cu taxă vor prezenta dovada achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Suma plătită nu se returnează în caz de retragere. Candidaților admiși  pe locuri  cu taxă  care  ulterior  au  urcat  pe locuri  bugetate, în urma retragerii altor candidați, li se restituie taxa de școlarizare achitată la înmatriculare.

5.       Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2016

 

CANDIDATII DECLARAȚI ADMIȘI SUNT RUGATI SA SE PREZINTE LA SEDIUL FACULTĂȚII DE CONSTRUCTII, STR. UNIRII NR. 22B, ET. 1, SALA DE CONSILIU, PENTRU INMATRICULARE.

 

1.      Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi ca, într-un interval de 72 ore de la afişarea rezultatelor concursului de admitere la programul de studii universitare de masterat la care au concurat, să-şi definească opţiunea de înmatriculare, în scris, la Comisia de admitere a facultății și să depună într-un dosar plic documentele încărcate în platformaa on-line și două fotografii color la sediul Facultății de Construcții.

2.       În situația în care un candidat a fost declarat admis pe locuri bugetate la două programe de masterat, acesta trebuie să declare în scris în 72h de la afișare opțiunea pentru a ocupa locul bugetat pentru unul din cele două programe, fiind necesară depunerea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență în  original.

3.       În formularul tip de cerere de înmatriculare candidatul declarat admis va lua la cunostinta de posibilitatea ca respectivul program de studii să nu se deruleze in situatia neînmatriculării numărului minim de studenți necesar.

4.       Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să semneze, odată cu depunerea cererii de înmatriculare, contractul de studii cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa, care va face parte din dosarul personal al studentului.

5.       Candidaţii admişi la studii cu taxă vor prezenta dovada achitării a 40% din taxa anuală de şcolarizare. Suma plătită nu se returnează în caz de retragere. Candidaților admiși  pe locuri  cu taxă  care  ulterior  au  urcat  pe locuri  bugetate în urma retragerii  altor candidați li  se restituie  taxa de școlarizare achitată la înmatriculare.

6.       Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.

-------------------------------------------------

SCRISOARE DE INTENTIE - LICENTA

SCRISOARE DE INTENTIE - MASTERAT

---------------------------------------

--------------------------------------------

ACTE NECESARE LA INSCRIERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ACTE NECESARE LA INSCRIERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

--------------------------------

·            100 lei/domeniu pentru studii de licenta

·            100 lei/domeniu/un program de studiu pentru studiile de masterat (suplimentar se vor plati 20 de lei pentru fiecare alt program de studii de masterat din cadrul domeniului.

 
Taxe de școlarizare
Studii universitare de licență – 3000 lei/an
Studii universitare de masterat – 1750 lei/semestru
Taxă pentru studenți străini – 3000 euro/an

---------------------------------------------------------------

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2016

Admiterea la studii de licență și masterat în sesiunile iulie și septembrie 2016 se va desfăşura pe baza de concurs de dosare respectând următoarele criterii:

I. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:

MGA =  MGB

unde :             

MGA– media generală de admitere;

MGB – media generală de bacalaureat;

II. Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de licenţă sunt:

1. media la proba de limba română, la examenul de bacalaureat;

 

2. punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat (sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor digitale).

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 2016

Admiterea la studii de masterat în sesiunile iulie și septembrie 2016 se va desfășura pe baza de concurs de dosare respectând următoarele criterii:

I. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de masterat se stabileşte astfel:

MGA =  MGD

unde :             

MGA– media generală de admitere;

MGD – media generală a examenului de diplomă;  

 

II. Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de masterat sunt:

1. media generală de absolvire a studiilor de licență;

2. media de la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de diplomă;

 

3. media de la proba de susţinere a proiectului de diplomă.

 

---------------------------------------------------------

 
 

 

--------------------------------------------------

OFERTA EDUCATIONALA - SESIUNEA IULIE 2016

 

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studiile universitare de licenta alocate Facultatii de Constructii in anul universitar 2016-2017

Nr. crt.

Domeniu

Cifra de scolarizare

Capacitatea de scolarizare cf. ARACIS

Fara taxa

Cu taxa

1

Inginerie Civila

761)+12)+13)

52

130

2

Inginerie si Management

0

60

60

 

761)+12)+13)

112

190

 

1)      din care unul pentru rromi

2)      pentru români de pretutindeni, absolvenţi cu diploma de bacalaureat obínuta in Romania

3)      pentru tineri de pretutindeni cu diploma de bacalaureat obínuta în alte state

 

Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studiile universitare de masterat alocate Facultatii de Constructii in anul universitar 2016-2017

Nr. crt.

Domeniu

Programe de studii universitare de masterat

Cifra de scolarizare

Capacitatea de scolarizare cf. ARACIS

Fara taxa

Cu taxa

 

1

Inginerie Civila si Instalatii

Ingineria structurilor de constructii (ISC)

12+1*

37

50

2

Ingineria si Managementul resurselor de apa (IMRA)

12+1*

37

50

3

Inginerie costiera (IC)

0

50

50

4

Inginerie si Management

Ingineria si Managementul proiectelor de constructii (IMPC)

11+1*

38

50

 

Total

35+3*

162

200

 

* pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, 40 ţări învecinate şi diasporă, pentru români de pretutindeni

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta educaţională pentru anul 2015-2016

 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2015

Locuri scoase la concurs:

 

Nr. crt.

Domeniul de studiu

Locuri neocupate

Fără taxă

Cu taxă

1

Inginerie civilă

14+11)+32)+104)

32+33)

 

·         1)pentru tineri din Republica Moldova, absolvenți cu diplomă de bacalaureat obținută în România;

·         2)din Republica Moldova, țări învecinate și diasporă, conf. adresă MECS 24/ON/9.04.2015;

·         3)Studenți pe cont propriu valutar;

·         4)Studenți cetățeni străini extracomunitari.

 

 

Criterii proprii de

admitere la studii de licență și masterat

în sesiunile iulie și septembrie 2015

 

Admiterea la studii de licență și masterat în sesiunile iulie și septembrie 2015 se va desfășura pe baza de concurs de dosare respectând următoarele criterii:

 

I. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:

MGA =  MGB

unde :             

MGA– media generală de admitere;

MGB – media generală de bacalaureat;

          

II. Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de licenţă sunt:

1. media la proba de limba română, la examenul de bacalaureat;

2. punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat (sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor digitale).

 

III. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de masterat se stabileşte astfel:

MGA =  MGD

unde :             

MGA– media generală de admitere;

MGD – media generală a examenului de diplomă;  

 

IV. Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de masterat sunt:

1. media generală de absolvire a studiilor de licență;

2. media de la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de diplomă;

3. media de la proba de susţinere a proiectului de diplomă.

 

 

Pentru mai multe informații ne puteți contacta pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

METODOLOGIA proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ în sesiunile iulie și septembrie 2014

METODOLOGIA proprie privind organizare și desfășurarea concursului de ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT în anul 2014

PROCEDURI privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studii universitare de licenţă  în anul 2014

PROCEDURI privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  la studii universitare de masterat  în anul 2014

Criterii proprii de

admitere la studii de licență și masterat

în sesiunile iulie și septembrie 2015

 

Admiterea la studii de licență și masterat în sesiunile iulie și septembrie 2015 se va desfășura pe baza de concurs de dosare respectând următoarele criterii:

 

I. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:

MGA =  MGB

unde :             

MGA– media generală de admitere;

MGB – media generală de bacalaureat;

          

II. Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de licenţă sunt:

1. media la proba de limba română, la examenul de bacalaureat;

2. punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat (sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor digitale).

 

III. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de masterat se stabileşte astfel:

MGA =  MGD

unde :             

MGA– media generală de admitere;

MGD – media generală a examenului de diplomă;  

 

IV. Criteriile de departajare în cazul mediei generale de admitere egale pentru studiile de masterat sunt:

1. media generală de absolvire a studiilor de licență;

2. media de la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de diplomă;

3. media de la proba de susţinere a proiectului de diplomă.

 

Prezentul document a fost adoptat de Consiliul Facultății de Construcții prin H.C.F.C. nr. 23/13.01.2015 și aprobat prin H.C.A. nr. 55/14.01.2015 și H.S. nr. 51/15.01.2015.

DECAN

Ș. L . dr. ing. Dragoș Vintilă

 

Calendarul admiterii septembrie 2015:

PROGRAM INMATRICULARI

Vineri 11.09.2015 9:00 – 16:00
Sambata 12.09.2015 9:00 – 12:00
Duminica 13.09.2015 9:00 – 13:00
Luni 14.09.2015 9:00 – 16:00

 

·         Înscrieri – Facultatea de Construcții, str. Unirii 22b, sala CE2, 1 septembrie 2015 - 10 septembrie 2015

·         Afișarea rezultatelor: 11 septembrie 2015

·         Înmatricularea candidaților admiși: Facultatea de Constructii, str. Unirii 22b, sala de consiliu: 11 septembrie -14 septembrie 2015

·         Afișarea rezultatelor finale: 15 septembrie 2015


Candidaţii neînmatriculaţi care au avansat pe un loc fără taxă se pot înmatricula în data de 28 şi 29 iulie 2015 întreorele 900-1600.

Candidaţii înmatriculaţi cu taxă, care au avansat pe un loc fără taxă, pot depune cerere de restituire a taxei de şcolarizare achitate (1200 lei)  între 28-30 iulie  2015, în intervalulorar9-17sau începând cu 1 septembrie 2015.

Listele finaleale Concursului de Admiterii, sesiunea iulie 2015 se vor afişa joi 30 iulie, la ora 10.00.

Locurilerămase libere vor fi scoase la concurs în sesiunea de admitere din septembrie 2015.

 

CALENDAR STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

CALENDAR STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIOANALA 2014

 

Domeniile de admitere pentru studiile de licență:

DOMENIUL INGINERIE CIVILĂ
·      Durata studiilor – 4 ani, cursuri de zi
·      Diploma acordată – diplomă de inginer
Specializările domeniului:
1. Construcţii civile, industriale şi agricole (C.C.I.A.)
2. Amenajări şi construcţii hidrotehnice (A.C.H.)
3. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (I.F.D.R.)
 
DOMENIUL INGINERIEŞI MANAGEMENT (ÎN CONSTRUCŢII)
·      Durata studiilor – 4 ani, cursuri de zi
·      Diploma acordată – diplomă de inginer
Specializarea domeniului:
1. Inginerie economică în construcţii (I.E.C.)
 

Înscrierea candidaţilor se va face separat pentru domeniu cu plata taxei de înscriere 100 lei, pentru fiecare domeniu. Se depune un singur dosar cu actele necesare.

Domeniile de admitere pentru studiile de masterat:

DOMENIUL INGINERIE CIVILĂ
·      Durata studiilor – 3 semestre, cursuri de zi
PROGRAME DE STUDIU ale domeniului:
1. Ingineria structurilor de construcții, (I.S.C.)
2. Ingineria și managementul resurselor de apă, (I.M.R.A.)
3. Ingineria sistemelor hidrotehnice, (I.S.H.)
4. Inginerie costieră, (I.C.)
 
DOMENIUL INGINERIEŞI MANAGEMENT (ÎN CONSTRUCŢII)
·        Durata studiilor – 3 semestre, cursuri de zi
PROGRAMUL DE STUDIU al domeniului:
1.Ingineria și managementul proiectelor de construcții (I.M.P.C.). 
 

Inscrierease face pe program de studiu, prin alunecare. (Se achita o primă taxă de 100 lei, iar pentru restul opțiunilor prin alunecare se va percepe o taxă de 20 lei pentru fiecare program de studiu. Se depune un singur dosar)

 

CIFRA DE ȘCOLARIZARE

STUDII DE LICENŢĂ

 

DOMENIUL

SPECIALIZAREA

NR. DE LOCURI

FĂRĂ TAXĂ

CU TAXĂ

TOTAL

INGINERIE CIVILĂ (IC)

Construcţii civile, industriale şi agricole (CCIA)

62+1*

67

130

Amenajări şi construcţii hidrotehnice (ACH)

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (IFDR)

INGINERIE ŞI MANAGEMENT (IMC)

(ÎN CONSTRUCŢII) (IMC)

Inginerie economică în construcţii (IEC)

15

45

60

TOTAL

 

77+1*

112

190

 

*  locuri fără taxă pentru comunităţi româneşti de pretutindeni

 

 

                    IMPORTANT:

 

Înscrierea candidaţilor se va face separat pentru domeniu cu plata taxei de înscriere  100 lei, pentru fiecare domeniu. Se depune un singur dosar cu actele necesare.

Pentru ca un domeniu să poată funcţiona numărul de candidaţi înscrişi şi înmatriculaţi în urma admiterii din iulie şi septembrie trebuie să fie minim 15.

 

STUDII DE MASTERAT

DOMENIUL

SPECIALIZAREA

NR. DE LOCURI

FĂRĂ TAXĂ

CU TAXĂ

TOTAL

INGINERIE CIVILĂ ŞI INSTALAŢII

Ingineria structurilor de construcții (I.S.C.)

 

12

38

50

Ingineria şimanagementul resurselor de apă (I.M.R.A.)

 

12

38

50

 Inginerie costieră (I.C.)

 

-

50

50

 Ingineria sistemelor hidrotehnice (I.S.H.)

 

-

50

50

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

 

Ingineria și managementul proiectelor de construcții (I.M.P.C.)

 

11

39

50

TOTAL

 

35

215

250

 

          IMPORTANT:

Pentru ca o specializare să poată funcţiona numărul de candidaţi înscrişi şi înmatriculaţi în urma admiterii din iulie şi septembrie trebuie să fie minim 15

 

--------------------------------------------------- 

TAXE

Admitere studii de licență

Înscriere: 100 lei pentru un domeniu 
Înmatriculare: 50 lei.
Candidaţii admişi pe locuri cu taxă, vor achita la înmatriculare 40% din taxa anuală de şcolarizare.

Admitere studii de masterat

Înscriere: 100 lei pentru un domeniu, la un singur program de studiu (specializare) la care candidatul se înscrie, iar pentru restul opțiunilor prin alunecare (la domeniul Inginerie Civilă), se percepe suplimentar o taxă de 20 lei pentru fiecare program de studiu (specializare). 
Înmatriculare: 50 lei.
Candidaţii admişi pe locuri cu taxă, vor achita la înmatriculare 40% din taxa anuală de şcolarizare.

Taxe de școlarizare

- Licență: 3000 lei / an
- Master:  1750 lei/semestru
 

-------------------------------------------------------

ACTE NECESARE

 

Admitere studii de licenţă

Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

 

 • fişa de înscriere;
 • certificat de naştereîn copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
 • copie carte de identitate/ buletin
 • diploma de bacalaureat în original, (sau în copie legalizată pentru candidaţii care se înscriu şi la alte facultăţi); pentru absolvenţii promoţiei 2014 se acceptă şi adeverinţă de promovare a bacalaureatului;

- adeverinţa trebuie să conţină:

· media generală de bacalaureat,

· media generală a anilor de liceu,

· punctajul la bacalaureat obţinut la evaluarea competenţelor digitale.

Adeverinţa va fi semnată de directorul liceului şi ştampilată în original;

 • foaia matricolă
 • adeverinţă medicală M.S. 18.1.1 de la medicul şcolar/ medicul de familie care atestă că persoana este aptă pentru învăţământ - în original. Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL);
 • trei fotografii color, tip buletin/carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscrieresau, unde este cazul, documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă (conform legii şi Regulamentului de admitere);
 • dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fară taxă) la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată;
 • copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere;
 • acte doveditoare privind calitatea de olimpic(dacă este cazul)

 

Completarea formularelor se va face exclusiv de cătrecandidat şi sub semnătura proprie.

 

Admitere studii de master

Pentru înscrierea la concursul de admitere sunt necesare următoarele acte (într-un dosar plic):

 

 • fişa de înscriere;
 • certificat de naştereîn copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidatele căsătorite;
 • copie carte de identitate/ buletin
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de masterat vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată (şi traducere legalizată, pentru studenţii străini);
 • diploma de licenţă în original sau copie legalizată, sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2013) pentru candidaţii care se înscriu la mai multe specializări (şi traducere legalizată, pentru studenţii străini);
 • foaia matricolă/supliment la diploma de licenţă în original/copie legalizată;
 • adeverinţă medicală M.S. 18.1.1 de la medicul şcolar/ medicul de familie care atestă că persoana este aptă pentru învăţământ - în original. Adeverinţa respectivă va fi însoţită de rezultatele investigaţiilor medicale cu privire la radiologia pulmonară şi serologia sângelui (VDRL);
 • trei fotografiicolor, tip buletin/carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere(o primă taxă de 100 lei, iar pentru restul opțiunilor prin alunecare se va percepe o taxă suplimentară de 20 lei pentru fiecare program de studiu), iar unde este cazul, documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă;
 • copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de masterat (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere.

 

Completarea formularelor se va face exclusiv de către candidat si sub semnătura proprie.

 

----------------------------------------------------

 

ANUNTURI ADMITERE 2014

ADMITERE 2014

MASTERAT

 Candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze  până la data 18 septembrie, ora 15, la comisia unde au depus dosarul.

                În caz contrar vor pierde locul ocupat prin concurs.

Pentru înmatriculare vor aduce următoarele:

 • Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (50 lei  se achită la casieria universităţii);
 • Actele de studiu(diploma de bacalaureat, diploma de licenta) -în original (numai pentru absolventii anului 2014 inmatricularea se face cu adeverinta-tip care atestă promovarea examenului de finalizare a studiilor, in original);
 • Candidaţii admişi pe locuri “cu taxă”- vor aduce şi chitanţa de plată a 40% din taxa anuală de şcolarizare (1400 lei se achită la casieria universităţii)
 • Legitimaţia de Concurs.

 

Listele finaleale Concursului de Admitere masterat - se vor afişa pe 18sept 2014(dupa ora 17).

 

Pe listele finale, locurile “fără taxă” devenite libere prin retragerea sau neînmatricularea unora dintre candidaţii declaraţi admişi, vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor numai de către candidaţii admişi “cu taxă” şi care s-au înmatriculat până la 18 sept 2014 ora 15, conform Metodologiei de Admitere.

 

PROGRAM DE ÎNMATRICULARE MASTERAT

Luni - Miercuri 15-17 sept - orele 9 - 17

Joi, 18 sept - orele 9 – 15

COMPLETAREA DOCUMENTELOR DE ÎNMATRICULARE SE FACE EXCLUSIV DE CĂTRE CANDIDATUL ADMIS, SUB SEMNĂTURĂ PROPRIE.

         

 

LICENTA

 Candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze  până la data de 17 septembrie, ora 15, la comisia unde au depus dosarul.

                În caz contrar vor pierde locul ocupat prin concurs.

Pentru înmatriculare vor aduce următoarele:

·         Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (50 lei - se achită la casieria universităţii);

·         Diploma de bacalaureat-în original (numai pentru absolvenţii anului 2014 înmatricularea se face cu adeverinta-tip care atestă promovarea examenului bacalaureat, in original);

·         Candidaţii admişi pe locuri “cu taxă”- vor aduce şi chitanţa de plată a 40% din taxa anuală de şcolarizare (1200 lei se achită la casieria universităţii)

·         Legitimaţia de Concurs.

 

Pe listele finale ale sesiunii septembrie 2014, locurile “fără taxă” devenite libere prin retragerea sau neînmatricularea unora dintre candidaţii declaraţi admişi, vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor numai de către candidaţii admişi “cu taxă” şi care s-au înmatriculat până la 17 sept. 2014 ora 15, conform Metodologiei de Admitere.

 

PROGRAM DE ÎNMATRICULARE (pentru studii de LICENTA)

Luni - Marti 15-16 sept - orele 9 – 17

Miercuri 17 sept - orele 9 – 15

 

COMPLETAREA DOCUMENTELOR DE ÎNMATRICULARE SE FACE EXCLUSIV DE CĂTRE CANDIDATUL ADMIS, SUB SEMNĂTURĂ PROPRIE.

 

 

------------------------------------

 

UN NOU CONCURS DE ADMITERE,

ÎNSEPTEMBRIE 2014

 

Concurs de admitere

fără probe scrise

numai pe baza

MEDIEI GENERALE DE LA BACALAUREAT.

 

 

Înscrieriîn perioada

1 - 14 septembrie2014

LOCURILE SCOASE LA CONCURS IN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

DOMENIUL

SPECIALIZAREA

NR. DE LOCURI

FĂRĂ

TAXĂ

CU TAXĂ

TOTAL

INGINERIE CIVILĂ

(IC)

Construcţii civile, industriale şi agricole (CCIA)

12+1*+1**

61

75

Amenajări şi construcţii hidrotehnice (ACH)

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală (IFDR)

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

ÎN CONSTRUCŢII (IMC)

Inginerie economică în construcţii (IEC)

5

44

49

TOTAL

17+1*+1**

 

105

124

 

* loc fără taxă pentru comunităţi româneşti de pretutindeni

** român de pretutindeni cu an pregătitor efectuat în 2013-2014

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Candidaţii înmatriculaţi cu taxă, care au avansat pe un loc fără taxă, pot depune cerere de restituire a taxei de şcolarizare achitate (1200 lei) pe 31 iulie  2014, în intervalul orar 9-14 sau începând cu 1 septembrie 2014.

----------------------------------------------------------

CALENDAR ADMITERE

 

CALENDAR ADMITERE

Admitere studii de licenţă ptr sesiunea septembrie

ÎNSCRIERI în perioada 1-14 septembrie 2014

 

LUNI - VINERI orele 900 - 1700

 

SAMBATA - DUMINICA orele 900 - 1200

 

AFISARE liste rezultate iniţiale pentru sesiunea septembrie- 15.09.2014

INMATRICULAREAcandidaţilor declaraţi admişi 15.09 – 17.09.2014

Afişarea listelor finale ale concursului de admitere pentru sesiunea  septembrie 17.09.2014

Afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere 2014 - 18.09.2014

 

Admitere studii de master

ÎNSCRIERI în perioada 1-14septembrie 2014

 

LUNI – VINERI orele 900 - 1700

 

SAMBATA - DUMINICA orele 900 - 1200

 

AFISARE liste rezultate iniţiale pentru sesiunea septembrie  15.09.2014

INMATRICULAREAcandidaţilor declaraţi admişi 15.09 – 18.09.2014

Afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere  2014 - 18.09.2014

Sediul Facultatii de Constructii, Str. Unirii, nr.22 B, SALA DE CONSILIU, et 1

---------------------------------------------------------------

INMATRICULARI

Descarcă document