Concursuri ocupare posturi didactice

 

METODOLOGIA PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADĂ DETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA "OVIDIUS" din CONSTANŢA

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA OVIDIUS din CONSTANŢA

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ LA UNIVERSITATEA OVIDIUS din CONSTANTA

Anexa 6 - ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior