Conducere

Conducerea Facultății de Construcții

Decan:
Conferențiar dr. ing. Anca CONSTANTIN
Tel. 0241/545090, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program de audiente: Luni, 10:00 - 12:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
 
Prodecan:

Sef lucrari dr. ing. Gabriela DRĂGHICI

Tel. 0241/545090, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Program de audiente: Miercuri, 10:00 - 12:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 

 

Director Departamentul de Constructii:
Sef lucrari dr. ing. Cosmin FILIP
Tel. 0241/545090, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program de audiente: Marti, 10:00 - 12:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Consiliul Facultății de Construcții

 

  1. Prof. univ. dr. ing. Ichinur Omer - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. Conf. dr. ing. Anca Constantin - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Conf. dr. ing. Florin Ţepeş - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  4. Conf. dr. ing. Constantin Buta - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  5. Șef lucrări dr. ing. Diana Doina Țenea - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. Șef lucrări dr. ing. Gabriela Drăghici - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  7. Șef lucrări dr. ing. Cosmin Filip - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  8. Șef lucrări dr. ing. Claudiu Niţescu - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  9. Șef lucrări dr. ing. Mirela Popa - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  10. Șef lucrări dr. ing. Dragoș Vintilă - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  11. Nemțeanu Emilia-Elena - student    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  12. Paraschiv Adina-Nicola - student     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  13. Nicolae Iulia Georgiana - student - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  14. Roșoagă Maria Evelyna - student - e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Programul de audiente al membrilor Consiliului Facultatii de Constructii: Luni, 11:00 - 12:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultatii de Constructii

1.Comisia pentru Învățământ şi formare continua: 

Președinte: S.l. dr. ing. Popa Mirela

Membri: S.l. dr. ing. Draghici Gabriela

S.l. dr. ing.  Tenea Diana

Student Roșoagă E. Maria-Evelyna

2.Comisia pentru Cercetarea științifică şi informatizare:

Președinte: Prof.univ. dr. ing. Omer Ichinur

Membri: Conf. dr. ing. Buta Constantin

S.l. dr. ing. Vintila Dragos

Student Nicolae Iulia Georgiana

3.Comisia pentru Relații internaționale şi imagine instituțională:

Președinte: Conf. dr. ing. Constantin Anca

Membri: S.l. dr. ing. Filip Cosmin

S.l. dr. ing. Vintila Dragos

Student Paraschiv Adina-Nicola 

4.Comisia pentru Relația cu studenții şi absolvenții:

Președinte: S.l. dr. ing. Nitescu Claudiu

Membri: S.l. dr. ing. Tenea Diana

Student Nemțeanu Emilia-Elena

Student Paraschiv Adina-Nicola

5. Comisia pentru Dezvoltare instituțională, asigurarea calității şi relația cu mediul economic și comunitatea locală: 

Președinte: S.l. dr. ing. Filip Cosmin

Membri: S.l. dr. ing. Popa Mirela

Conf. dr. ing. Constantin Anca

Student Nicolae Iulia Georgiana

6.Comisia pentru Evaluarea activității didactice/cercetare şi de ocupare a posturilor didactice:

Președinte: Conf. dr. ing. Buta Constantin

Membri: Conf. dr. ing. Tepes Florin

S.l. dr. ing. Draghici Gabriela

Student Roșoagă E. Maria-Evelyna

7. Comisia pentru Acordarea titlurilor științifice și onorifice:

Președinte: Conf. dr. ing. Tepes Florin

Membri: Prof.univ. dr. ing. Omer Ichinur

S.l. dr. ing. Nitescu Claudiu

              Student Nemțeanu Emilia-Elena

 

 

 

Consiliu departament

1. Șef lucrări dr. ing. Cosmin FILIP

2. Șef lucrări dr. ing. Mirela POPA

3. Conf. dr. ing. Constantin BUTA

4. Șef lucrări dr. ing. Diana Doina ȚENEA

5. Șef lucrări dr. ing. Gabriela DRĂGHICI

 

Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) din cadrul Facultății de Construcții

Președinte: Conf. univ. dr. ing. Anca CONSTANTIN
Membri:   Șef lucrări dr. ing. Mirela POPA
                 Șef lucrări dr. ing. Gabriela DRĂGHICI
                 Emilia-Elena NEMŢEANU (student desemnat de Liga studenților UOC)
                 Ing. Sorin ANGELESCU (reprezentant al angajatorilor)