Conducere

Conducerea Facultății de Construcții

Decan:
Sef lucrari dr. ing. Cosmin FILIP
Tel. 0241/545090, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program de audiente: Miercuri, 8:00 - 10:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 
 
Prodecan:
Conferențiar dr. ing. Anca CONSTANTIN
Tel. 0241/545090, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program de audiente: Joi, 10:00 - 12:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Departamentul de Construcţii:

Conferențiar dr. ing. Constantin BUTA

Tel. 0241/545090, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program de audiente: Marti, 10:00 - 12:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Consiliul Facultății de Construcții

 

 1. Prof. univ. dr. ing. Ichinur Omer - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Conf. dr. ing. Anca Constantin - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Conf. dr. ing. Florin Ţepeş - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Conf. dr. ing. Constantin Buta - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5. Șef lucrări dr. ing. Cornel Ciurea - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Șef lucrări dr. ing. Gabriela Drăghici - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 7. Șef lucrări dr. ing. Cosmin Filip - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 8. Șef lucrări dr. ing. Claudiu Niţescu - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 9. Șef lucrări dr. ing. Mirela Popa - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 10. Șef lucrări dr. ing. Dragoș Vintilă - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 11. Nemțeanu Emilia-Elena - student    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 12. Paraschiv Adina-Nicola - student     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 13. MURAT MARIA CRISTINA - student e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 14. ZANFIR CRISTINA-ELENA - student e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programul de audiente al membrilor Consiliului Facultatii de Constructii: Luni, 11:00 - 12:00, în baza unei programări realizate la Secretariatul Facultății de Construcții (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Facultatii de Constructii

1.Comisia pentru Învățământ şi formare continuă:
Șef lucrări dr. ing. Popa Mirela
Șef lucrări dr. ing. Draghici Gabriela
Șef lucrări dr. ing. Ciurea Cornel
Student Zanfir Cristina
 
2.Comisia pentru Cercetarea științifică şi informatizare:
Conf. dr. ing. Buta Constantin
Prof.univ. dr. ing. Omer Ichinur
Șef lucrări dr. ing. Vintila Dragos Florin
Student Zanfir Cristina
 
3.Comisia pentru Relații internaționale şi imagine instituțională:
Șef lucrări dr. ing. Filip Cosmin
Conf. dr. ing. Constantin Anca 
Șef lucrări dr. ing. Vintilă Dragoș Florin
Student Paraschiv Adina-Nicola 
 
4.Comisia pentru Relația cu studenții şi absolvenții:
Șef lucrări dr. ing. Nițescu Claudiu
Șef lucrări dr. ing. Ciurea Cornel
Student Murat Maria Cristina
 
Student Paraschiv Adina-Nicola 
 
5.Comisia pentru Dezvoltare instituțională, asigurarea calității şi relația cu mediul economic și comunitatea locală:
Șef lucrări dr. ing. Popa Mirela
Șef lucrări dr. ing. Filip Cosmin
Conf. dr. ing. Constantin Anca 
Student Nemțeanu Emilia-Elena 
 
6.Comisia pentru Evaluarea activității didactice/cercetare şi de ocupare a posturilor didactice:
Conf. dr. ing. Buta Constantin
Conf. dr. ing. Țepeș Onea Florin
Șef lucrări dr. ing. Drăghici Gabriela
Student Murat Maria Cristina
 
7. Comisia pentru Acordarea titlurilor științifice și onorifice:
Prof.univ. dr. ing. Omer Ichinur
Conf. dr. ing. Țepeș Onea Florin
Șef lucrări dr. ing. Nițescu Claudiu
Student Nemțeanu Emilia-Elena 

 

 

Consiliu departament

1. Prof. univ. dr. ing. Ichinur OMER

2. Conf. dr. ing. Constantin BUTA

3. Șef lucrări dr. ing. Cosmin FILIP

4. Șef lucrări dr. ing. Sunai GELMAMBET

5. Șef lucrări dr. ing. Mirela POPA

 

Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) din cadrul Facultății de Construcții

Președinte: Conf. univ. dr. ing. Anca CONSTANTIN
Membri:   Șef lucrări dr. ing. Mirela POPA
                 Șef lucrări dr. ing. Gabriela DRĂGHICI
                 Emilia-Elena NEMŢEANU (student desemnat de Liga studenților UOC)
                 Ing. Sorin ANGELESCU (reprezentant al angajatorilor)