Licență

Domeniul INGINERIE CIVILĂ (număr de credite 240, durata studiilor 4 ani).

 

       Programe de studii:

a.     Amenajări şi construcţii hidrotehnice - ACH

b.     Construcţii civile, industriale şi agricole - CCIA

 

Planuri de Învățământ:

CCIA

2023-2024

2022-2023
2021-2022
2020_2021
2019_2020
2018_2019
2017_2018
2016_2017
2015_2016
2014_2015
2013_2014

 

Fise de discipline - Programe de licenta:

CCIA

2023-2024 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

2022-2023 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

2021-2022 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

2020-2021 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

 

ACH

2023-2024 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

2022-2023 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

2021-2022 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

2020-2021 : Anul 1 - Anul 2 - Anul 3 - Anul 4

 

 
 

 
Construcţii civile, industriale şi agricole - CCIA
 
Specializarea are ca obiectiv formarea de ingineri constructori care avizează proiectele de execuție ale construcțiilor civile industriale sau agricole, întocmesc graficul de executare a lucrarilor, stabilind lista de materii prime, materialele si forta de munca necesara pentru realizarea fazelor proiectului.
 
Prezentare generală:
Durata studiilor: 4 ani
Activități principale:
realizarea de planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural (sectiuni, calcule, specificatii tehnice)
 determinarea procedurilor de construcție în concordanță cu proiectul lucrării și cu materialele folosite
verificarea planului arhitectural al construcției și asigurarea viabilitatății proiectului
determinarea pierderilor termice ale construcției și stabilirea necesarului de echipamente și materialele de izolație
supervizarea, coordonarea și inspectarea activității tehnicienilor, muncitorilor.
 
Construcțiile realizate de un inginer CCIA sunt dintre cele mai diverse: clădiri de locuințe și administrative, săli de sport și de spectacole, hoteluri, construcții industriale etc.
 
Absolvenții acestei specializări pot fi întâlniți în: institute și birouri de proiectare, firme de consulting, institute și centre de cercetare, antreprize de execuție, servicii de specialitate ale administrației și băncilor.
 
Absolvenții noștri au participat la execuția unor lucrări de referință cum ar fi City Park Mall, ca angajați ai unor companii de renume internațional ca Neocity sau Hazinedaroglu sau complexe rezidențiale și hoteluri pe litoral alături de Vectra Construct.
Aria de lucrări nu se rezumă doar la acestea, absolvenții noștri participând la executarea de lucrări hidrotehnice sau terasamente și chiar construcții speciale.
 
Curriculum
Materii de bază: Matematică, Fizică, Chimie.
Materii inginerești de bază: Rezistența materialelor, Statica construcțiilor, Dinamica Construcțiilor, Proiectare asistată de calculator, Materiale de construcții.
Materii de specialități inginerești: Construcții civile și industriale, Construcții din beton armat și precomprimat, Construcții metalice, Construcții din lemn, Tehnologia lucrărilor de construcții, Managementul lucrărilor de construcții.
 
 
 
 
 

 
Amenajări şi construcţii hidrotehnice - ACH
 
Specializarea ACH pregătește ingineri pentru proiectarea, execuția și exploatarea de lucrări hidrotehnice și industriale care au rolul de a îmbunătăți condițiile naturale și de viață ale oamenilor dintr-un teritoriu.
 
Prezentare generală
Durata studiilor: 4 ani
Amenajările și constructiile hidrotehnice se compun din:
Executarea barajelor pe cursurile de apă pentru regularizarea și amenajarea lacurilor de acumulare
Amenajări hidroenergetice pentru folosirea energiei apelor
Stații de pompare, canale și conducte de aducțiune a apei pentru irigații
Stații de epurare a apelor pentru localitățile rurale și urbane
Baraje și diguri de apărare împotriva inundațiilor la Dunăre și pe râurile interioare.
Sisteme de alimentare cu apă și rețele de canalizare pentru localitățile rurale și urbane
Canale navigabile pe râuri interioare și porturi fluviale și maritime.
 
Absolvenții acestei specializări se pot angaja la Administrația Căilor Navigabile, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Regia Autonomă Județeană de Apă sau alte firme de construcții hidrotehnice sau de construcții civile.
 
Practica:
Studenții specializării ACH, în timpul anilor de studii, desfășoară următoarele activități de practică:
- anul I – practică topografică.
- anul II – practică generală de construcții.
- anul III și IV – practică de specialitate.
 
Absolventii specializării ACH pot lucra în orice subdomeniu al ingineriei civile (construcții civile și industriale, imbunătățiri funciare și dezvoltare rurală, construcții căi ferate - drumuri și poduri, construcția rețelelor edilitare etc.)
 
Datorită faptului că România este în plină dezvoltare, cererea de cadre specializate în domeniul ingineriei civile este mare, iar șansele de angajare după absolvire vor fi și ele mari.
 
90% din absolvenții Facultății de Construcții, Specializarea ACH sunt angajați și lucrează în specializare, restul lucrând în specializări conexe.