Reţelele CEEPUS în care Facultatea de Construcţii este parteneră

CIII-BG-0022-13-1718

BG-UACEG-Sofia / Teaching and Learning Civil Engineering in European Context

 

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

Limbi de comunicare

Engleză, germană

Parteneri

1

Vienna University of Technology, Faculty of Civil Engineering

2

University of Banja Luka, Faculty of Architecture and Civil Engineering,   Bosnia and Herzegovina

3

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Department of Hydraulic Engineering, Sofia, Bulgaria

4

Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czech Republic

5

University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering, Podgorica, Muntenegru

6

University Sts.Cyril and Methodius - Skopje, Civil engineering faculty-Department of StructuralMechanics, Scopje, Macedonia

7

Slovak University of Technology in Bratislava, Department of Hydraulic Engineering, Bratislava, Slovacia

Documentele în baza cărora funcţionează reţeaua pot fi văzute aici.

 

CIII-RS-1112-02-1718

Applied Hydroinformatics

Limba  de comunicare

Engleză

Parteneri

1

University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Nis, Serbia

2

BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department of Water, Atmosphere and Environment/IWHW, Viena, Austria

3

University of Sarajevo, Faculty of Civil Engineering, Department of Water Research and Environmental Engineering, Bosnia and Herzegovina

4

University of  Architecture,  Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria

5

University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering

6

University  Sts.Cyril and Methodius,  Skopje,  Civil Engineering  Faculty,  Scopje, Macedonia

7

University  of  Novi Sad,  Faculty of Technical Sciences, Serbia

8

University  of   Ljubljana,  Biotechnical  Faculty, Slovenia

Documentele în baza cărora funcţionează reţeaua pot fi văzute aici.