Obligatiile unui detinator de bursa_luna CEEPUS

a.Student

Obligaţiile studentului beneficiar de o bursă-lună destudiu:

-Studentul masterand sau doctorand trebuie să petreacă minim 3 săptămâni, maxim 4 săptămâni în perioada de activitate didactică a facultăţii gazdă.

- Studentul masterand sau doctorand trebuie să asiste la cursurile organizate de facultatea gazdă şi /sau să se documenteze pentru elaborarea lucrării de disertaţie/doctorat.

-In termen de 2 săptămâni de la întoarcerea în ţară, beneficiarul unei burse CEEPUS trebuie să completeze online un raport privind mobilitatea.

Obligaţiile studentului beneficiar al unei burse-lună de practică:

- Studentul la program de licenţă trebuie să petreacă perioada completă de practică la facultatea gazdă care organizează această activitate ( de obicei 10 zile).

- Studentul trebuie să participe la activităţile prevăzute în programul de practică, sub îndrumarea cadrelor didactice responsabile, desemnate de facultatea gazdă.

- Studentul trebuie să întocmească un caiet de practică.

-In termen de 2 săptămâni de la întoarcerea în ţară, beneficiarul unei burse CEEPUS trebuie să completeze online un raport privind mobilitatea.

Detalii suplimentare aici.

 

b.Cadru didactic

Obligaţiile cadrului didactic beneficiar al unei burse-lună de predare:

- Cadrul didactic trebuie să petreacă minim o săptămână, maxim 4 săptămâni,  în perioada de activitate didactică a facultăţii gazdă. Cuantumul bursei diferă de la ţară la ţară şî este, de regulă,  proporţional cu perioada de predare petrecută la facultatea gazdă.

- Cadrul didactic este obligat  să predea  6 ore fizice/ 5 zile de lucru.

-In termen de 2 săptămâni de la întoarcerea în ţară, beneficiarul unei burse CEEPUS trebuie să completeze online un raport privind mobilitatea.

 Detalii suplimentare în aici.