Descriere generală CEEPUS

Programul de mobilităţi CEEPUS creează condiţii de colaborare în domeniul educaţiei şi cercetării în învătământul superior, între ţări din centrul Europei, promovând cooperarea în cadrul EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION.

Facultatea de Construcţii este parteneră cu facultăţile omologe din două reţele de universităţi şi particpă începând cu anul 2011 la schimburi de moblităţi de studenţi şi cadre didactice.

Obiectivele mobilităţilor ţintesc:

  • Creşterea performanţelor educaţionale în domeniul ingineriei civile;
  • Crearea de relaţii de colaborare în domeniul cercetării în inginerie civilă, în special în cadrul programelor doctorale;
  • Cunoaşterea culturii şi tradiţiilor specifice ţărilor partenere, precum şi crearea de punţi comunicaţionale între studenţii constructori din ţările partenere.

Ambele reţele oferă posibilitatea câştigării unor granturi de tip „short term” pentru studenţi şi cadre didactice. Granturile, numite burse-lună, se acordă pentru o şedere de maximum o lună în ţara gazdă, la facultatea parteneră.

Cuantumul bursei diferă de la ţară la ţară. Informaţii legate de pachetul oferit printr-un grant (bursă, posibilitaţi de cazare grauite sau contra cost, asigurare medicală etc.), de către fiecare ţară, pot fi văzute pe pagina de pornire.

Competiţia de acordare a granturilor se organizează de două ori în fiecare an universitar:

  • iunie-competiţia pentru burse-lună în primul semestru al anului universitar următor (semestrul de iarnă);
  • octombrie-competiţia pentru burse-lună în cel de-al doilea  semestru al anului universitar în curs (semestrul de vară).

Bursele-lună rămase neatribuite după încheierea unei competiţii se pot atribui în regim free-mover.

Calendarul general al competiţiilor poate fi găsit aici.

Informaţii detaliate sunt afişate pe site-ul CEEPUS.

 

Relaţii suplimentare

Coordonator program CEEPUS, Facultatea de Construcţii

Conf.dr.ing.Anca CONSTANTIN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.