Cum se incheie o mobilitate CEEPUS

La întoarcera în ţară, după încheierea unei mobilităţi CEEPUS, beneficiarul bursei, cadru didactic sau student, trebuie:

  • să întocmească unraport online, în termen de cel mult souă săptămâni; formularul online este disponibil in contul personal CEEPUS;
  • să prezinte coordonatorului CEEPUS, Conf.dr.ing. Anca CONSTANTIN, scrisoarea de confirmare, pe suport de hârtie, semnată şi ştampilată de coordonatorul CEEPUS din facultatea gazdă.