Cine poate candida pentru o bursa_luna CEEPUS

Un cadru didactic sau un student poate candida pentru o mobilitate la una dintre  facultăţile partenere din reţeaua CEEPUS aleasă, dacă există burse –lună disponibile pentru anul universitar dorit.

 Bursele –lună se atribuie anual de către coordonatorul de reţea, fiecărei universităţi partenere, şi sunt  afişate pe site,  în foaia de trafic.

 

a.Student

Un student poate aplica pentru o mobilitate de studiu sau de practică la una dintre  facultăţile partenere din reţeaua CEEPUS aleasă, care are burse-lună, tip Short term student, disponibile pentru Facultatea de Construcţii, Universitatea „Ovidius”.   

 

Ciclu de studii

 

CIII-BG-0022-13-1718

CIII-RS-1112-02-1718

Licenţă

Studenţii dinanii II şi III pot aplica pentru o bursă-lună la universitatea şi pentru perioada din an în care se organizează  Practică CEEPUS, dacă există locuri atribuite Facultăţii de Construcţii,  Universitatea „Ovidius”, în anul curent. 

DA

-

Masterat

Studenţii masteranzi dinanul I de studiu pot aplica pentru o bursă-lună de studiu în semestrul al doilea al anului universitar curent, la una dintre universităţile partenere în reţeaua aleasă, dacă există locuri atribuite Facultăţii de Construcţii,  Universitatea „Ovidius”, în anul curent.   

DA

DA

Doctorat

Studenţii doctoranzipot aplica pentru o bursă-lună de studiu la una dintre universităţile partenere în reţeaua aleasă, dacă există locuri atribuite Facultăţii de Construcţii,  Universitatea „Ovidius”, în anul curent. 

DA

DA

 

Obligaţiile studentului beneficiar de o bursă-lună de studiu:

-Studentul masterand sau doctorand trebuie să petreacă minim 3 săptămâni, maxim 4 săptămâni în perioada de activitate didactică a facultăţii gazdă.

- Studentul masterand sau doctorand trebuie să asiste la cursurile organizate de facultatea gazdă şi /sau să se documenteze pentru elaborarea lucrării de disertaţie/doctorat.

-In termen de 2 săptămâni de la întoarcerea în ţară, beneficiarul unei burse CEEPUS trebuie să completeze online un raport privind mobilitatea.

Obligaţiile studentului beneficiar al unei burse-lună de practică:

- Studentul la program de licenţă trebuie să petreacă perioada completă de practică la facultatea gazdă care organizează această activitate ( de obicei 10 zile).

- Studentul trebuie să participe la activităţile prevăzute în programul de practică, sub îndrumarea cadrelor didactice responsabile, desemnate de facultatea gazdă.

- Studentul trebuie să întocmească un caiet de practică.

-In termen de 2 săptămâni de la întoarcerea în ţară, beneficiarul unei burse CEEPUS trebuie să completeze online un raport privind mobilitatea. Detalii în Cap.7.Obligaţiile unui deţinător de bursă CEEPUS

 

Criterii de eligibilitate pentru studenţi:

Media ponderată a anului de studiu anterior.

Cunoştinţe de limba engleză / germană.

 

b.Cadru didactic

Un cadru didactic poate aplica pentru o mobilitate de predare la una dintre  facultăţile partenere din reţeaua CEEPUS aleasă, care are burse-lună, tip Teacher, disponibile pentru Facultatea de Construcţii, Universitatea „Ovidius”.   

Obligaţiile cadrului didactic beneficiar al unei burse-lună de predare:

- Cadrul didactic trebuie să petreacă minim o săptămână, maxim 4 săptămâni,  în perioada de activitate didactică a facultăţii gazdă. Cuantumul bursei diferă de la ţară la ţară şî este, de regulă,  proporţional cu perioada de predare petrecută la facultatea gazdă.

- Cadrul didactic este obligat  să predea  6 ore fizice/ 5 zile de lucru.

-In termen de 2 săptămâni de la întoarcerea în ţară, beneficiarul unei burse CEEPUS trebuie să completeze online un raport privind mobilitatea. Detalii în Cap. 7.Obligaţiile unui deţinător de bursă CEEPUS.