Licență

1.     Domeniul INGINERIE CIVILĂ (număr de credite 240, durata studiilor 4 ani).
Specializări:
a.     Construcţii civile, industriale şi agricole - CCIA
b.     Amenajări şi construcţii hidrotehnice - ACH
c.     Îmbunătăţiri funciare și dezvoltare rurală - IFDR
 
2.     Domeniul INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢII (număr de credite 240, durata studiilor 4 ani)
Specializări:
a.     Inginerie economică în construcţii - IEC
 
      Planuri de învățământ:

IFDR

2018_2019

 

2017_2018

 

2016_2017

 

2015_2016

 

2014_2015

 

2013_2014

 

 

Programe analitice:

Programe Analitice Licenta

 
 

 
Construcţii civile, industriale şi agricole - CCIA
 
Specializarea are ca obiectiv formarea de ingineri constructori care avizează proiectele de execuție ale construcțiilor civile industriale sau agricole, întocmesc graficul de executare a lucrarilor, stabilind lista de materii prime, materialele si forta de munca necesara pentru realizarea fazelor proiectului.
 
Prezentare generală:
Durata studiilor: 4 ani
Activități principale:
 • realizarea de planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural (sectiuni, calcule, specificatii tehnice)
 •  determinarea procedurilor de construcție în concordanță cu proiectul lucrării și cu materialele folosite
 • verificarea planului arhitectural al construcției și asigurarea viabilitatății proiectului
 • determinarea pierderilor termice ale construcției și stabilirea necesarului de echipamente și materialele de izolație
 • supervizarea, coordonarea și inspectarea activității tehnicienilor, muncitorilor.
 
Construcțiile realizate de un inginer CCIA sunt dintre cele mai diverse: clădiri de locuințe și administrative, săli de sport și de spectacole, hoteluri, construcții industriale etc.
 
Absolvenții acestei specializări pot fi întâlniți în: institute și birouri de proiectare, firme de consulting, institute și centre de cercetare, antreprize de execuție, servicii de specialitate ale administrației și băncilor.
 
Absolvenții noștri au participat la execuția unor lucrări de referință cum ar fi City Park Mall, ca angajați ai unor companii de renume internațional ca Neocity sau Hazinedaroglu sau complexe rezidențiale și hoteluri pe litoral alături de Vectra Construct.
Aria de lucrări nu se rezumă doar la acestea, absolvenții noștri participând la executarea de lucrări hidrotehnice sau terasamente și chiar construcții speciale.
 
Curriculum
Materii de bază: Matematică, Fizică, Chimie.
Materii inginerești de bază: Rezistența materialelor, Statica construcțiilor, Dinamica Construcțiilor, Proiectare asistată de calculator, Materiale de construcții.
Materii de specialități inginerești: Construcții civile și industriale, Construcții din beton armat și precomprimat, Construcții metalice, Construcții din lemn, Tehnologia lucrărilor de construcții, Managementul lucrărilor de construcții.
 
 

 
Îmbunătăţiri funciare și dezvoltare rurală - IFDR
 
Specializarea IFDR pregătește ingineri pentru proiectarea, execuția și exploatarea lucrărilor hidrotehnice și industriale care au rolul de a îmbunătăți condițiile naturale și de viată ale oamenilor dintr-un teritoriu.
 
Prezentare generală
Durata studiilor: 4 ani
Amenajările de îmbunătățiri funciare se compun din:
 • Lucrările din amenajarile de irigații formate din prize, stații de pompare, canale și conducte de aducțiune și distribuție a apei de irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune
 • Lucrările din amenajările de irigații și din orezării formate din stații de pompare de punere sub presiune, rețele interioare de irigații formate din conducte și canale, echipamentul mobil de udare
 • Lucrările din amenajările de desecare cu pompare și gravitaționale formate din canale colectoare principale cu stațiile de pompare aferente, canale de desecare, drenuri și colectoare de drenaj
 • Lucrări din amenajările pentru combaterea eroziunii solului (CES)
 • Baraje și diguri de apărare împotriva inundațiilor la Dunăre și pe râurile interioare
 • Lucrări de alimentări cu apă și canalizare pentru localitățile rurale și urbane
 • Clădiri de producție și administrative.
 
Practică
Studenții specializării IFDR, în timpul anilor de studii, desfășoară următoarele activități de practică:
 • anul I – practică topografică.
 • anul II – practică generală de construcții.
 • anul III și IV – practică de specialitate.
 
Absolvenții specializării IFDR pot lucra în orice subdomeniu al ingineriei civile (construcții civile și industriale, construcții hidrotehnice, construcții căi ferate-drumuri și poduri, construcția rețelelor edilitare etc.)
 
Datorită faptului că România este în plină dezvoltare, cererea de cadre specializate în domeniul ingineriei civile este mare, iar șansele de angajare după absolvire vor fi și ele mari.
 
90% din absolvenții Facultății de Construcții, Specializarea IFDR sunt angajați și lucrează în specializare, iar 10% sunt angajați lucrând în specializări conexe. 
 
 

 
Amenajări şi construcţii hidrotehnice - ACH
 
Specializarea ACH pregătește ingineri pentru proiectarea, execuția și exploatarea de lucrări hidrotehnice și industriale care au rolul de a îmbunătăți condițiile naturale și de viață ale oamenilor dintr-un teritoriu.
 
Prezentare generală
Durata studiilor: 4 ani
Amenajările și constructiile hidrotehnice se compun din:
 • Executarea barajelor pe cursurile de apă pentru regularizarea și amenajarea lacurilor de acumulare
 • Amenajări hidroenergetice pentru folosirea energiei apelor
 • Stații de pompare, canale și conducte de aducțiune a apei pentru irigații
 • Stații de epurare a apelor pentru localitățile rurale și urbane
 • Baraje și diguri de apărare împotriva inundațiilor la Dunăre și pe râurile interioare.
 • Sisteme de alimentare cu apă și rețele de canalizare pentru localitățile rurale și urbane
 • Canale navigabile pe râuri interioare și porturi fluviale și maritime.
 
Absolvenții acestei specializări se pot angaja la Administrația Căilor Navigabile, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Regia Autonomă Județeană de Apă sau alte firme de construcții hidrotehnice sau de construcții civile.

Practica:
Studenții specializării ACH, în timpul anilor de studii, desfășoară următoarele activități de practică:
- anul I – practică topografică.
- anul II – practică generală de construcții.
- anul III și IV – practică de specialitate.
 
Absolventii specializării ACH pot lucra în orice subdomeniu al ingineriei civile (construcții civile și industriale, imbunătățiri funciare și dezvoltare rurală, construcții căi ferate - drumuri și poduri, construcția rețelelor edilitare etc.)
 
Datorită faptului că România este în plină dezvoltare, cererea de cadre specializate în domeniul ingineriei civile este mare, iar șansele de angajare după absolvire vor fi și ele mari.
 
90% din absolvenții Facultății de Construcții, Specializarea ACH sunt angajați și lucrează în specializare, restul lucrând în specializări conexe.
 
 

 
Inginerie economică în construcţii - IEC
 
Specializarea IEC formează ingineri licentiați, specialiști – viitori coordonatori ai activității din domeniul proiectării, execuției, exploatării construcțiilor civile, industriale și agricole care obțin în plus și o solidă cunoaștere a domeniului economic adiacent, conform cu normele valabile în Comunitatea Europeană.
 
Prezentare generală:
Durata studiilor: 4 ani
În anul terminal, viitorii specialiști dobândesc și cunoștințe despre:
 • Analiza economică a sistemelor de producție
 • Modelarea și simularea sistemelor de producției
 • Marketing
 • Ingineria și managementul calității
 • Managementul resurselor umane
 • Eficiența investițiilor
 • Management strategic
 • Ingineria sistemelor de producție
 • Ingineria mediului
având astfel alternativa de a profesa și în domenii conexe.
 
Datorită recunoașterii internaționale și disciplinelor tehnice și economice studiate absolvenții pot profesa atât în România cât și în străinătate. Absolvenții Facultății de Construcții profesează în mare majoritate în unități de profil printre care: Centrala nuclearo-electrică Cernavodă; Administrația canalelor; Compania Apele Române – Direcția Apelor Dobrogea – Litoral Constanța; Compania Națională –
 
Administrația porturilor maritime Constanța; Administrația Zona Liberă Constantă; Inspectoratul de stat în construcții; Inspectoratul pentru Protecția mediului; lucrări de urbanism, amenajarea teritoriului și rețele edilitare în străinătate prin firme românești sau pe cont propriu; cadre didactice în învățământul superior de construcții; administrația locală și central.
 
Practica
Studenții specializării IEC, în timpul anilor de studii, desfășoară următoarele activități de practică:
 • anul I – practică topografică
 • anul II – practică generală de construcții
 • anul III – practică de specialitate (economică și juridică) 
 • anul IV – practică de specialitate – practică de diplomă (sinteze de proiectare).