Concursuri ocupare posturi didactice

ARHIVA

GRILA DE PUNCTAJ PROPRIE PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR DIDACTICE/CERCETARE

STANDARDE MINIMALE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE