Criterii de admitere

Criterii de admitere la studii universitare de licență

   1. Scrisoarea de intenție evaluată cu Admis/Respins

   2. Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de licenţă se stabileşte astfel:

MGA =  MGB

unde :              MGA – media generală de admitere;

                       MGB – media generală de bacalaureat.

 

Criteriile de departajareîn cazul mediei generale de admitere egale sunt:

    a) Media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;

    b) Punctajul obținut la evaluarea competențelor digitale la bacalaureat sau media la proba II la examenul de bacalaureat pentru cei care nu au susținut evaluarea competențelor digitale.

Criterii de admitere la studii universitare de master

Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de master se stabileşte astfel:

MGA = 0,6xNPO+0,4xMGD

unde :              MGA – media generală de admitere;

                        NPO – nota obținută la proba orală;

                        MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

 

Criteriile de departajareîn cazul mediei generale de admitere egale sunt:

  1.       Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  2.       Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de     diplomă/licență;
  3.       Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență.