Domenii de cercetare

          Activitatea de cercetare stiintifica desfasurata în cadrul facultatii a fost directionata spre dezvoltarea stiintei si tehnologiei în domeniul constructiilor, cresterea competitivitatii economice în zona de SE a României în scopul cunoasterii potentialului, al valorificarii rezultatelor cercetarii. 

Direcţii de cercetare

     Siguranţa structurilor de construcţii: modele de analiză a structurilor, evaluarea riscului şi a vulnerabilităţii;

1.   Tehnici şi modele pentru reabilitare şi consolidare a monumentelor istorice şi de arhitectură;

2.   Studii de hidrodinamică şi inginerie costieră;

3.   Cercetări asupra regimului nepermanent al mişcării apei în sistemele hidrotehnice sub presiune şi cu faţă liberă;

4.   Metode, tehnici şi procedee de utilizare şi valorificare a resurselor de apă în condiţiile fenomenelor climatice extreme (secetă, exces de apă şi schimbări climatice);

5.   Gestiunea şi managementul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în condiţiile dezvoltării durabile;

6.   Studii asupra eficienţei energetice a instalaţiilor de pompare în sisteme hidrotehnice şi edilitare;

7.   Studii privind proiectarea compoziţiei betoanelor, calitatea materialelor componente şi tehnologia betoanelor;

8.   Metodologii şi tehnici de evaluare a proprietăţilor specializate (construcţii portuare, alte construcţii hidrotehnice, rafinării petroliere, platforme chimice, proprietăţi din sectorul public);

9.   Metode şi tehnologii pentru tratarea şi ranforsarea pământurilor.