Taxe

 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Taxa de înscriere la concursul de admitereeste în cuantum de 100 de lei pe domeniu/un program de studii.

Pentru înscrierea şi la alte programe de studii  din cadrul domeniului, se va percepe o taxă suplimentară de 20 de lei pentru fiecare program de studii.

Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

 

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Pentru anul universitar 2017-2018, taxa de şcolarizare este 3000 lei/an.

 STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea pentru ciclul II - studii universitare de masterat se organizează în domeniile universitare de master acreditate.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 de lei pentru domeniu/un program de studiu, suplimentar se vor plăti 20 de lei pentru fiecare program de studiu.

Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

 

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Pentru anul universitar 2017-2018, taxa de şcolarizare este 3500lei/an (1750 lei/semestru).