Taxe

  • STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Taxa de înscriere la concursul de admitereeste în cuantum de 100 de lei pe domeniu

Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Pentru anul universitar 2019-2020, taxa de şcolarizare este 3300 lei/an.

 

  • STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

TAXE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Admiterea pentru ciclul II - studii universitare de masterat se organizează în domeniile universitare de master acreditate.

Taxa de înscriere la concursul de admitereeste în cuantum de 100 de lei pe domeniu

Sumele plătite nu se restituie în nicio situaţie.

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Pentru anul universitar 2019-2020, taxa de şcolarizare este 3900 lei/an (1950 lei/semestru).