Informații suport aferente interviului de selecție

 • Candidatul se va prezenta în fața Comisiei de selecție conform programării stabilite și afișate în prealabil;
 • La interviu, Comisia va avea în vedere, în special:
 • formularea clară de către candidat a obiectivelor mobilității;
 • descrierea modului estimat de valorificare a cunoștințelor și competențelor dobândite de către candidat în urma mobilității;
 • desfășurarea de activități de voluntariat de către student până la momentul candidaturii. 
 • În cadrul interviului, candidații pot primi întrebări din partea membrilor comisiei de selecție în limba în care se va desfășura mobilitatea.
 • Exemple de întrebări/ subiecte de discuție:
 • De ce îți dorești o bursăde mobilitate prin programul ERASMUS?
 • Cum crezi că te va ajuta în carieră o bursă Erasmus?
 • Ce activități extracuriculare ai desfașurat în calitate de student?
 • Cum te-ai implicat în acțiunile organizate de facultatea ta sau de alte instituții?
 • Ai desfășurat activități de voluntariat până în prezent?
 • Ce așteptări ai de la această mobilitate, dacă o vei câștiga (fiind vorba și de studiu într-o limbă străină - accea în care ar urma să-ți desfășori mobilitatea)?
 • Cum crezi că te va influența faptul că vei beneficia de o bursă Erasmus?
 • Te consideri pregătit să faci față unei activități didactice în altă țară?
 • Cum te descrii ca și tip de persoană/personalitate?
 • etc.
 • Este recomandat ca în momentul participării la interviu, candidatul să fi consultat deja site-urile universităților pentru care dorește să aplice, să culeagă informații despre disciplinele pe care ar urma să le parcurgă, despre țara, oraș, să fi discutat cu alți studenți care au fost plecați în mobilitate la respectiva universitate etc.

 

<<< inapoi la sectiunea Erasmus+