Descrierea programului ERASMUS+

Programul ERASMUS+ cuprinde acțiuni destinate pentru mobilitate și cooperare în domeniul învațământului superior din întreaga Europa, fiind finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru studenții Facultății de Construcții, acest program internațional propune finanțarea desfasurării în străinătate:

  • a mobilităților de studiu la universități/facultăți partenere;
  • a mobilităților de plasament (practică) în cadrul unor firme sau întreprinderi de profil.

Obiectivele mobilităților de studiu și de practică din cadrul programului Erasmus+ sunt următoarele:

  •  să ofere studenţilor posibilitatea de a descoperi avantajele unei experienţe de studiu în alte ţări europene, atât din punct de vedere educaţional, cât și lingvistic şi cultural;
  • să contribuie la formarea profesională ca viitori profesionişti a absolvenților Facultății de Construcții, prin deschiderea acestora către o experiență internaţională în domeniul construcțiilor.

Principiul de bază al mobilităților de studiu este ca studentul Facultatii de Construcții, aplicând pentru a studia, de exemplu, 1 semestru la o Facultate de Construcții parteneră din străinătate, pe baza planului de învățământ de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, să își aleagă, sub îndrumarea Coordonatorului Erasmus al facultății noastre, discipline echivalente pe care le va studia la Facultatea parteneră de Construcții din străinătate. La întoarcerea din mobilitatea de studiu, rezultatele obținute la disciplinele studiate în străinătate, se vor echivala la facultatea noastră.

Principiul de bază al mobilităților de practică este ca studentul aplicant să își identifice pe cont propriu, sub îndrumarea Coordonatorului Erasmus al Facultății de Construcții, o firmă sau o întreprindere de profil unde va desfășura activitatea de practică. Este nevoie de o invitație oficială din partea firmei adresată studentului aplicant. Recomandarea desfășurării stagiilor de practică prin Programul Erasmus+ este ca acestea să aibă loc în perioada de vacanță studențească (perioada iulie-august), astfel încât să nu se absenteze de la activitățile didactice din timpul semestrelor.

Se poate câștiga, prin participarea în cadrul Programului Erasmsus+, o mobilitate de studiu sau de practică cu sau fără bursă. Cuantumul bursei lunare de studiu este în funcție de țara de destinație și se poate urmări aici. Pentru mobilitățile de practică, sumele ce sunt acordate la bursa de studiu sunt suplimentate cu 200 EUR/lună.

Odată cu lansarea apelului de candidaturi se anunță și numărul de burse ce se vor acorda pentru fiecare tip de mobilitate (de studiu, respectiv de practică). Competiția este unică pe universitate, participând toți studenții de la toate facultățile ce își depun candidatura. 

Participarea înseamnă depunerea, la Biroul Programului Erasmus+ de către fiecare student ce dorește să aplice, a unui dosar de candidatură cu documentele solicitate ce sunt prezentate la secțiunea Documente dosar candidatură.

Pe baza candidaturii exprimate prin depunere dosarului de candidatură în termenul stabilit și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (toate documentele sunt conforme cerințelor apelului de candidaturi), candidații sunt programați să participe la un interviu în prezența Comisiei de selecție ce este numită prin Decizia Rectorului.

Criteriile de selecție pe baza cărora se face ierarhizarea studenților, precum și alte informații specifice sunt prezentate în formă succintă (selecție din cadrul Regulament privind mobilitatea studenţilor și a personalului care participă la Programul Erasmus+) și se pot urmări aici.

Pentru detalii complete privind organizarea, desfășurarea și finalizarea mobilităților programului Erasmus+ se vor parcurge Regulamentele specifice, prezentate la secțiunea Regulamente aferente mobilităților de studiu /practică prin programul ERASMUS+.

 

<<< inapoi la sectiunea Erasmus+