S-a lansat proiectul educational “PROFESIA DE INGINER CONSTRUCTOR – PREZENT ȘI VIITOR”

Proiect Educațional:

“PROFESIA DE INGINER CONSTRUCTOR – PREZENT ȘI VIITOR”

 

PARTENERI:

Facultatea de Construcții, Universitatea “Ovidius” din Constanța

Inspectoratul Scolar Județean Constanța

 

     În data de 27.03.2013, în Sala de festivități a Colegiului Tehnic "TOMIS" Constanța, s-a lansat, într-un cadru festiv, Proiectul Educațional “PROFESIA DE INGINER CONSTRUCTOR – PREZENT ȘI VIITOR”.

     Acest proiect educațional a fost perfectat între Facultatea de Construcții, reprezentată prin d-nul Decan prof.univ.dr.ing. Mihai FLOREA și  Inspectoratul Școlar Județean Constanța, reprezentat prin d-nul prof.dr. Răducu POPESCU, în calitate de Inspector Școlar General.

     În baza acestui acord de colaborare între cele două instituții, liceele ce doresc să participe la acest proiect educațional pot obține relații suplimentare de la coordonatorii proiectului și de la responsabilii Facultății de Construcții, ce vor fi desemnați pentru asigurarea comunicării cu fiecare liceu.

 

ARGUMENT:

Având în vedere nevoia de ingineri constructori pe piața muncii, în contextul relansării în domeniul construcțiilor prin investiții autohtone și străine, tinerii liceeni inteligenți, pragmatici, adepți ai științelor exacte trebuie să fie cât mai bine informați despre prezentul și viitorul profesiei de inginer constructor.

 

SCOPUL PROIECTULUI:

Scopul proiectului este de a desfășura activități de consiliere și orientare profesională a elevilor cu aptitudini, înclinații și interes deosebit pentru științele inginerești și în special pentru profesia de inginer constructor.  Proiect ce se adresează elevilor din clasele a X-a, a XI-a si a XII-a, în special de la liceele cu profil tehnologic din județul nostru.

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: 

Proiectul propune, în principal:

·       desfășurarea de întâlniri și discuții tematice cu specific de consiliere și orientare profesională cu elevii din cadrul liceelor ce se vor înscrie în cadrul proiectului,

·       organizarea concursului „Creativitate și inovație în construcții”. Acest concurs cuprinde 2 secțiuni:

o   secțiunea de referate și comunicări știintifice cu tema „Cele mai interesante edificii din lume”;

o   secțiunea „Casa visurilor mele”, ce presupune un concurs de proiectare și desenare asistată de calculator a unei clădiri.

 

DATE DE CONTACT:

Coordonatorii proiectului sunt:

·       Pentru Facultatea de Construcții: d-na conf.univ.dr.ing. Anca Constantin, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel/fax: 0241/545093

·       Pentru Inspectoratul Școlar Județean Constanța: d-na prof.dr.ing. Gabriela Neagu, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

 

DETALII:

Obiectivele proiectului

Regulament concurs

Calendar concurs

Fișă de înscriere la concurs

Tematică orientativă secțiune referate

 

  • 2013-03-27 14.35.40 (Custom)
  • P3274877 (Custom)
  • P3274880 (Custom)
  • P3274884 (Custom)
  • P3274890 (Custom)
  • P3274892 (Custom)
  • P3274896 (Custom)
  • P3274899 (Custom)
  • P3274906 (Custom)
  • P3274908 (Custom)