Program provizoriu

09.30 –  10.00      Înregistrarea participanților
10.00  – 10.15      Deschiderea lucrărilor workshop-ului
10.15  – 13.00      Prezentarea lucrărilor
13.00  – 14.00      Pauză de masă
14.00  – 18.00      Prezentarea lucrărilor

18.00  – 18.15      Încheierea lucrărilor workshop-ului

                       


21 octombrie 2016, Constanţa

© 2016. Toate drepturile rezervate

Site realizat de Ichinur OMER

Workshop organizat de Facultatea de Construcţii

Performanţă şi calitate în Inginerie Civilă