Tematica Simpozionului

1. INGINERIA CLĂDIRILOR, STRUCTURILOR HIDROTEHNICE ŞI COSTIERE

2. INFORMATICĂ IN INGINERIE, GEOINFORMATICĂ ŞI GIS

3. HIDROGEOLOGIE, GEOLOGIE ŞI GEOTEHNICĂ

4. HIDROLOGIE ŞI RESURSE DE APĂ

5. POLUARE,  SCHIMBĂRI CLIMATICE ŞI SURSE DE ENERGII REGENERABILE

6. MANAGEMENT, CONSULTANŢĂ ŞI URMĂRIREA INVESTIŢIEI

7. EXPERTIZĂ ŞI EVALUARE ĪN INGINERIE

 

 

 

 

 

 

 

21 octombrie 2016, Constanţa

© 2016. Toate drepturile rezervate

Site realizat de Ichinur OMER

Workshop organizat de Facultatea de Construcţii

Performanţă şi calitate īn Inginerie Civilă