Documente dosar candidatură

 • Formular de candidaturã:
 • formular tip (Anexa 1) – se descarcă de aici
 • se vor preciza maxim 3 opțiuni;
 • trebuie consultată Lista cu acordurile Facultății de Construcții (atenție la limba de studiu de la Universitatea gazdă);

 

 • C.V. format Europass:
 • format Europass – se descarcă de aici
 • se va redacta în limba română, va fi datat și semnat de către candidat;
 • de urmărit obligatoriu și instrucțiunile de completare – se descarcă de aici
 • de urmărit și exemple de CV-uri completate;
 • se va pune accent și pe activitatea de practică și cea extracurriculară desfășurată;
 • recomandat este, ca înainte de depunerea dosarului, CV-ul să fie văzut și de Coordonatorul Erasmus al Facultății de Construcții sau de oricare alt cadru didactic

 

 • Scrisoare de intenţie:
 • se va redacta în limba română, va fi datată și semnată de către candidat;
 • se va adresa Comisiei de selecție;
 • trebuie să fie convingătoare; se va face referire și la:
 • motivația depunerii candidaturii pentru obținerea bursei Erasmus+;
 • obiectivele concrete urmărite de candidat în desfășurarea mobilității;
 • rezultatele aşteptate de la mobilitatea pentru care se aplică;
 • scrisorile vor fi elaborate individual, de fiecare student (poate fi un criteriu de descalificare dacă mai mulți studenți au scrisori de recomandare identice);
 • recomandat este, ca înainte de depunerea dosarului, scrisoarea de intenție să fie vazută și de Coordonatorul Erasmus al Facultății de Construcțiisau de oricare alt cadru didactic

 

 • recomandare din partea unui cadru didactic:
 • se va contacta un cadru didactic de la programul de studiu pe care îl urmează candidatul în vederea obținerii unei scrisoari de recomandare;
 • se va elabora în limba română;
 • va conține referiri la calitățile studentului aplicant, la motivele pentru care acesta este potrivit pentru a obține bursa de studiu/practică.

 

 • 1 poză color tip buletin;
 • copie C.I. și permis de ședere (dacă este cazul);
 • situația scolară pentru ultimul an universitar încheiat al studentului;
 • se obține de către student, pe baza unei cereri adresată Secretariatului Facultatii de Construcții.

 

 • atestat de cunoaştere a limbii strãine:
 • eliberat de instituţii specializate autorizate – tip Cambridge, TOEFL, GMAT, IELTS - pentru limba englezã, DALF - pentru limba francezã, certificate de competență Goethe pentru limba germanã
 • sau certificat de competențe lingvistice valabil eliberat de Facultatea de Litere din cadrul UOC sau similar.
 • sau dacă nu se deține un astfel de certificat/atestat la momentul apelului de candidatura, se poate depune o cerere la Secretariatul Facultatii de Litere din cadrul UOC în vederea:
 • obținerii certificatului lingvistic sub forma unei echivalări, pe baza foii matricole de la liceu + cea din facultate din care se urmăresc orele de limbă străină parcurse de către student (recomandat să se obțină minim B1) sau
 • programării pentru susținerea unei testări în vederea obținerii certificatului lingvistic (recomandat să se obțină minim B1);

 

Pentru lista completă cu documentele necesare pentru constituirea dosarului de candidatură se va consulta și Anunțul aferent competiției în care se aplică. Dosarul de candidatură se va depune la Sediul Biroul Erasmus+ al Universitatii Ovidius din Constanta, conform instrucțiunilor din cadrul Anunțului aferent apelului respectiv de candidatură.

 

<<< inapoi la sectiunea Erasmus+