Contracte de cercetare

CONTRACTE DE CERCETARE 2012-2018 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

 

CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN INGINERIE CIVILĂ

 

Cercetarea ştiinţificăa Facultăţii de Construcţii reprezintă a doua dimensiune majoră a activităţii desfăşurate de cadrele didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi, alături de cea de formare a viitorilor specialişti în domeniile ingineriei civile. Cercetarea ştiinţifică reprezintă o prioritate managerială la nivelul Facultăţii de Construcţii şi ea se desfăşoară în cea mai mare parte în cadrul Centrului de cercetări în Inginerie Civilă afiliat Facultăţii, autorizat să funcţioneze prin H.S. 959 din 06.02.2009.

Personalul didactic propriu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactică pe care o acoperă, valorificate prin publicaţii. Monitorizarea activităţii de cercetare se realizează pe baza unor rapoarte anuale în care indicatorii de performanţă se referă la: numãrul lucrărilor publicate în reviste cotate ISI, numãrullucrărilor publicate în reviste cotate BDI, acreditate CNCSIS, lucrări prezentate la conferinţe internaţionale, numărul brevetelor de inventie.

Astfel, în perioada 2012-2018 au fost publicate peste100 de articole în reviste cotate ISI sau ISI proceedings, în reviste BDI, volume ale conferintelor internaţionale şi naţionale sau reviste acreditate CNCSIS.

În perioada precedentă existau lucrări în volume de conferinţe naţionale sau în reviste acreditate CNCSIS care nu se încadrau în baze de date internaţionale. Există o preocupare a tuturor cadrelor didactice din Facultate ca lucrările publicate să se încadreze în zona de vârf.

 

CONTRACTE DE CERCETARE 2012-2018 FACULTATEA DE CONSTRUC”II

Cadrele didactice ale Facultăţii de Construcţii au participat atât la contracte câştigate pe bază de concurs (granturi), la contracte internaţionale în parteneriat finanţate de Comunitatea Europeană sau pentru dezvoltarea curriculară şi perfecţionarea pregătirii profesionale,  cât şi contracte cu diverse companii sau firme din ţară.  Astfel în perioada 2012 -2016 cadrele didactice din Facultatea de Construcţii au derulat un număr de 6 contracte, totalizând 135.948 lei și 1.248.173 euro.

 

CENTRALIZATORUL DATELOR PRIVIND CERCETAREA STIINTIFICA DESFASURATA

 

Nr. crt.

Teme de cercetare ştiinţifică

de la obtinerea autorizarii provizorii, inclusiv anul care precede evaluarea externa in vederea acreditarii (datele suport ale centralizatorului se prezInta in formatul electronic de raportare anuala la CNCSIS)

Modul de finanţare
Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării
Valoare realizată

Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării **

Anul

lei

1

Expertiza tehnică pentru: PROTECTIA SI REABILITAREA PARTII SUDICE A LITORALULUI ROMANESC AL MARII NEGRE IN ZONA Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud, Eforie Nord

 

Director contract: Ş.l.dr.ing.Vintilă Dragoş

SC COMPREST UTIL S.R.L

2015

5.000 lei

 

2

Proiect Cercetare CROSSBORDER MARITIME SPATIAL PLAN FOR THE BLACK SEA – ROMANIA AND BULGARIAMARSPLAN-BS PROJECT Agreement number: EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 MARSPAN-BS

 

manager de proiect: prof. univ. dr. Constantin Popa

responsabil proiect cercetare: Ş.l.dr.ing.Vintilă Dragoş

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises

2014-2015

313.617 euro

S.L.dr. ing. Vintilă D.F.

1 Lucrare ISI

3

PN-II-ID-PCE-2012-4-0089, 2013

Implementarea de metode de asimilare de date pentru a îmbunătăţi predicţia valurilor în zonele costiere Româneşti ale Mării Negre - DAMWAVE (în limba engleză: Data Assimilation Methods for improving the WAVE predictions in the Romanian nearshore of the Black Sea – DAMWAVE)”  http://www.im.ugal.ro/DAMWAVE/index.htm

 

Director proiect: L.C. Rusu, Universitatea “Dunarea de Jos” Galati

Membru in colectiv: Ichinur Omer

Autoritate contractanta: UEFISCDI

 

2013-2016

-

 

Prof. dr.ing. Omer I.:

1Lucrare ISI

2Lucrări BDI

4

BLACKSEA BASINJoint Operational Programm, Contract nr. 18316/ 6.03.2013

SciNetNatHazPrev A Scientific Network for Eartquake, Landslide and Flood Hazard Preventio

 

Lucica Tofan/Carmen Maftei-responsabil „Flood Hazard”Colectiv: Buta Constantin et.al.;

 

Partener P4

2013-2015

Total Budget + Funding Total:EUR 1.038.396, EU Funding:EUR 934.556

Prof. Dr.ing. Maftei C.E.:

1 poster

2 lucrari stiintifice ISI

1Carte

1 Indrumator

Conf.dr.ing. Omer I.: 1 poster

S.L Buta C.: 2Lucrări BDI

5

Studiu solutie tehnica, Elaborare proiect tehnic, DTAC si obtinere avize pentru investitia: Modernizare drumuri de exploatare  agricola comunaTopraisar

 

Responsabil: Diana Țenea ; Colectiv:Florea Mihai, Ichinur Omer, Liliana Panaitesc

Autoritate contractanta:

ComunaTopraisar

 

Partener:

UOC – Facultatea de Constructii

2012-2014

     60.500 lei

 

S.L.dr. ing. Țenea D.D.

3 Lucrari ISI

 

6

IMPLEMENTATION OF A COMPLEX GEOGRAPHIC INFORMATIC SYSTEM FOR ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT, THROUGH INTEGRATED MONITORING AND ASSESSMENT OF THE BIOCOENOSIS STATUS AND ITS EVOLUTION TRENDS IN A FAST CHANGING ENVIRONMENT AT THE ROMANIAN COASTAL ZONE OF THE BLACK SEA

 

Responsabil: Omer Ichinur

Colectiv: Florea Mihai, Maftei Carmen Elena, Gelmambet Sunai, Tenea Doina Diana

 

Autoritate contractanta: UEFISCDI

 

Partener:

UOC – Facultatea de Constructii

2012-2016

Total: 70.448 lei

 

2012: 29500 lei;

2013: 14750 lei

2014: 15396 lei

2015:  10802 lei

Prof. dr.ing. Omer I.:

1Lucrare ISI

11 lucrări BDI

Prof. Dr.ing. Maftei C.E.:

2 lucrari stiintifice ISI

1Lucrare BDI

1Carte

S.L.dr.ing. Gelmambet S.

1Lucrare BDI

 

Rezultate – sintetic

135.948 lei +

1.248.173 euro

10  Lucrări ISI

17 lucrări BDI

2 cărți

2 postere

1 îndrumător

 

 

 

 

BAZA MATERIALĂ

Baza materială pentru cercetare este constituită din baza materială a Facultăţii de Construţii. Activitatea de cercetare a centrului se desfăşoară în cadrul laboratoarelor Facultăţii de Construcţii, personalul de cercetare fiind format din cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi personalul didactic auxiliar.

Laboratoarele de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de funcţionare corespunzătoare exigenţelor cerute:

 • Topografie
 •  Geotehnică şi fundaţii
 • Încercări distructive în construcţii
 •  Dinamica construcţiilor
 • Încercări nedistructive în construcţii
 • Materiale de construcţii
 •  Proiectare asistată pe calculator, informatică aplicată.

 

Nr. Crt

Destinaţia

Sala

Dotare

1

Laborator Topografie

CS1

 

 • Teodolit Carl Zeiss jena Theo 010A;
 • Teodolit Carl Zeiss jena Theo 020A;
 • Nivele Carl Zeiss jena Ni 0.25;
 • Nivele Carl Zeiss jena Ni 0.50;
 • Planimetru polar mecanic;
 • Curbimetre;
 • Leica DISTO™ A8;
 • Telemetru cu ultrasunete Bosch DUS 20 PLUS;
 • Staţie totala Leica TCR 1200+accesorii;
 • Nivela Leica sprinter;
 • Nivela leica NA 724;
 • GPS Magellan Explorer 500 LE;
 • GPS SR 20 + accesorii.

2

Laborator Geotehnică si fundatii

CP2

 • Aparate Casagrande
 • Balanţă electronică cu precizie de miligram Precisa
 • Etuvă termoreglabilă Memert
 • Edometru cu două casete IMEC
 • Edometru cu șase casete IMEC
 • Permeametru
 • Suctiometru
 • Baterie de forfecare cu trei casete IMEC
 • Maşină de cernut
 • Proctor IMEC
 • Baie de nisip IMEC
 • Baie de nisip Gerhardt
 • Areometru Casagrande
 • Termometre de laborator
 • Sticlărie de laborator specifică: cilindri sticlă gradaţi, capsule de portelan, vase Petri, pahare Berzelius şi Erlenmayer, eprubete, pipete, etc.
 • Reactivi specifici analizării pământului: hexametafosfat de sodiu, carbonat de litiu, silicat de sodiu
 • Set de site și ciururi
 • Aparat de compresiune triaxială computerizat cu deformație impusă și efort măsurat de tip ELE INTERNATIONAL
 • Scule, unelte (diverse)

3

Laborator Incercari distructive in constructii

CP3

 • Maşină hidraulică universală de testat materiale, tip Tecnotest F050/TC (Italia) cu sarcina maximă 100kN
 • Maşină hidraulică pentru testarea materialelor la încovoiere, tip Tecnotest P433/T (Italia) cu sarcina maximă: 100 kN.

4

Laborator Dinamica constructiilor

CP3

•  Quanser Shake Table II QST echipament pentru modelare actiuni dinamice indirecte aplicate dupa o directie pe modele mici (pana la 7 kg);

•cadru flexibil din otel (P+1E), echipat cu doua accelerometre si la care se pot atasa doua mase amortizoare (AMD II);

•placa achizitie date + PC + software de bază pentru controlul QST II (actiuni sinusoidale cu frecventa de pana la 5 Hz si avand o amplitudine a deplasarii de cel mult 6 cm si patru actiuni seismice predefinite: Kobe, El Centro, Mendocino, Northridge)

5

Laborator Incercari nedistructive in constructii

CP3

 • Betonoscop PUNDIT PC 1000 - Echipament dispozitiv de măsurare a intervalului de timp cu afișaj digital cu citire directă (include transductoare 20 – 150 kHz conform standard);
 • Sclerometru Schmidt 2000 FROM-TEST PROCEQ;
 • Mașină de încercare la compresiune - Maşină hidraulică universală de testat materiale, tip Tecnotest F050/TC (Italia) cu sarcina maximă: 2000 kN
 • Balanţă tehnică XB 1200C-PRECISA (utilizat din cadrul laboratorului de materiale de constructii)
 • Proformeter (Proceq) – localizator bare armătură în elemente de beton armat
 • Permeametru semiautomat cu 6 celule IMEC 304 (utilizat din cadrul laboratorului de materiale de constructii)
 • Pahometru PM-600/PM-630
 • Sclerometru Test Hammer AT 241/D
 • Detector universal BOSCH localizor metale
 • Sonometru

6

Laborator Materiale de construcţii

CP5

 • Biuretă;
 • Vase de sticlă (cilindrii gradați de diferite capacități, pahare Berzelius, balon cotat, pâlnie din sticlă);
 • Vase volumetrice 1, 2, 5, 10dm3;
 • Instrumente pentru măsurat dimensiuni: şublere, rigle
 • Balanţe tehnice MB-H-008 până la 20 kg;
 • Balanţă 100 kg. MB-O-01/11;
 •  Balanţă analitică 4488-89,
 • Aparat pentru determinarea valorii de impact A080-4, cu accesorii;
 • Aparat pentru determinarea rezistentei la uzura agregatelor Micro-Deval A078,
 • Mașină electromagnetică de sortare A059-01,
 • Set de ciururi şi site pentru agregate, seria standard: 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 16mm, 32mm, 63mm; plus cutie și capac;
 • Site de diferite dimensiuni: 020, 040, 050, 063;
 • Vas tronconic şi con etalon;
 • Vergea metalică, scafă, cancioc, vase de diferite capacităţi pentru păstrare materiale;
 • Capsule de porţelan, mojare;
 • Inel şi placă circulară gradată pentru determinarea cantităţii de apă necesară obţinerii pastei de consistenţă normală de ipsos;
 • Aparat Vicat (3 buc), pentru determinarea timpului de priză și consistenței lianţilor (ciment, ipsos) cu accesorii;
 • Inelul LE CHATELIER;
 • Malaxor pentru mortar, de laborator;
 • Tipare prismatice 4x4x16 cm (6 buc) ;
 • Aparat pentru compactare prin şocuri (Masa de şoc);
 • Casete de păstrare probe;
 • Betonieră 150 l cu cădere liberă UBEMAR
 • Tipare cuburi 15x15x15cm plastic, 12 buc;
 • Tipare prisme 15x15x75 cm plastic 3 buc;.
 • Tipare cuburi 10x10x10cm, metal, 12 buc;
 • Masă vibrantă;
 • Con de tasare;
 • Recipient pentru determinarea gradului de compactare Waltz;
 • Masa de răspândire şi conul aferent;
 • Termometru digital cu tija pentru beton proaspat sau mortar;
 • Aparat pentru aer oclus de 1 litru ;
 • Permeametru semiautomat cu 6 celule IMEC 304;
 • Presă de compresiune – încovoiere pentru epruvete de 4x4x16 cm, Cyber-Plus-Evolution C109N;
 • Cuptor de calcinare 1600 0C MICMUE ;
 • Etuvă de laborator A 007-01,
 • Aparat pentru analiza coroziunii betonului  cu accesorii;
 • Fleximetre centezimale: cu suport de prindere și braț oscilant și cu suport de bază;
 • Betonoscop PUNDIT PC 1000;
 • Sclerometru Schmidt 2000 FROM-TEST PROCEQ ;
 • Pahometru PM-600/PM-630;

7

Laborator Proiectare asistată pe calculator

CE2

21 de posturi de lucru cu acces internet:

_9 buc cu urmatoarele dotari:

 • Componente hardware:
 • Unitate Desktop – Floston
 • Monitor - Benq
 • Procesor:Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU -3,76GHz
 • Memorie RAM: 8GB
 • Placa video: NVIDIA Geforce GTX750
  • Componente software:
 • Sistem operare Windows 10 Enterprise – 64bit
 • Pachet Office
 • Allplan 2016
 • SCIA ESA
 • Doclib 35

_12 buc. cu urmatoarele proprietati:

 • Componente hardware:
 • Unitate Desktop – ZIP
 • Monitor - Benq
 • Procesor:Intel(R) Core(TM) 4CPU -3,00GHz
 • Memorie RAM: 1GB
 • Placa video: NVIDIA Geforce 7300GT
  • Componente software:
 • Sistem operare Windows 7 Profesional – 32bit
 • Pachet Office
 • Allplan 2015 (Module arhitectura, inginerie)
 • SCIA ESA
 • Atena 2D Engineering + SARA
 • Doclib 35