ANUNT - Concurs de admitere studii de master sesiunea septembrie

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT
Listele iniţiale ale Concursului de Admitere la Masterat se vor afişa pe 26 SEPTEMBRIE 2013 (ora 8:30).
Locurile “fără taxă” devenite libere prin retragerea sau neînmatricularea unora dintre candidaţii declaraţi admişi, vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor numai de către candidaţii admişi “cu taxă” şi care s-au înmatriculat până la 27 SEPTEMBRIE 2013, conform Regulamentului de Admitere.
 
ANUNŢ FOARTE IMPORTANT
Candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 26 septembrie - 27 septembrie 2013, la comisia unde au depus dosarul.
În caz contrar vor pierde locul ocupat prin concurs.
Pentru înmatriculare vor aduce următoarele: Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (50 lei); Diploma de Licenţă - în original sau adeverinţa - în original (pentru cei care au susţinut licenţa în 2013); Candidaţii admişi pe locuri “cu taxă”- vor aduce şi chitanţa de plată a 40% din taxa anuală de şcolarizare (1400 lei); Legitimaţia de Concurs.
 
COMPLETAREA DOCUMENTELOR DE ÎNMATRICULARE SE FACE EXCLUSIV DE CĂTRE CANDIDATUL ADMIS,
SUB SEMNĂTURĂ PROPRIE.
 
TAXA DE ÎNMATRICULARE (50 LEI)
ŞI
40% DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE – 1400 LEI
(PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI „CU TAXĂ”)
SE ACHITĂ LA CASIERIA UNIVERSITĂŢII – Căminul nr.1, Bdul Mamaia, nr 124.
 
PROGRAM DE ÎNMATRICULARE
JOI 26 SEPT. 2013 ORELE 9:00 - 15:00
VINERI, 27 SEPT. 2013 ORELE 9:00 - 14:00
Candidaţii care doresc retragerea dosarului se vor adresa Comisiei de Admitere în perioada programului de înmatriculare.