ANUNT - Concurs de admitere studii de licenta sesiunea septembrie

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT

Listele finale ale Concursului de Admitere-sesiunea septembrie 2012-se vor afişa pe 18 SEPTEMBRIE 2013.(dupa ora 16:00)

Locurile “fără taxă” devenite libere prin retragerea sau neînmatricularea unora dintre candidaţii declaraţi admişi, vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor numai de către candidaţii admişi “cu tax㔺i care s-au înmatriculat până la 18 SEPTEMBRIE 2013, conform Regulamentului de Admitere.

 

ANUNŢ FOARTE IMPORTANT

Candidaţii declaraţi admişitrebuie să se înmatriculezeîn perioada 19 septembrie-20 septembrie 2013, la comisia unde au depus dosarul.

      În caz contrar vor pierde locul ocupat prin concurs.

Pentru înmatricularevor aduce următoarele:

·           Chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (50 lei);

·           Diploma de Bacalaureat -în original;

·           Candidaţii admişi pe locuri “cu taxă”- vor aduce şi chitanţa de plată a 40% din taxa anuală de şcolarizare (1200 lei);

·           Legitimaţia de Concurs.

 

COMPLETAREA DOCUMENTELOR DE ÎNMATRICULARE SE FACE EXCLUSIV DE CĂTRE CANDIDATUL ADMIS,

SUB SEMNĂTURĂ PROPRIE.

 

TAXA DE ÎNMATRICULARE (50 LEI)

ŞI

40% DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE – 1200 LEI  

(PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI „CU TAXĂ”)

SE ACHITĂ LA CASIERIA UNIVERSITĂŢIICăminul nr.1, Bdul Mamaia, nr 124.

 

PROGRAM DE ÎNMATRICULARE

JOI 19 SEPT. 2013 - ORELE  9:00 - 16:00

VINERI, 20 SEPT. 2013 - ORELE  9:00 - 16:00

 

     Candidaţii care doresc retragerea dosarului se vor adresa Comisiei de Admitere în perioada programului de înmatriculare.